Физиотерапията и кинезитерапията като съпътстващи методи на лечение при ендометриоза

19.10.2022

Източник: МК "Д-р Щерев"

 

В структурата на гинекологичната заболеваемост ендометриозата се нарежда на трето място след възпалителните заболявания и миомата на матката. Среща се както при раждали, така и при нераждали жени. Най-висока честота се наблюдава във възрастовия диапазон 25- 45 години. Има редица неясноти относно причините за възникването на заболяването. Съществуват само хипотези. Има големи вариации в клиничната картина при всяка жена - някои са асимптомни, въпреки че лапароскопски се откриват тежки ендометриозни промени, а други имат ясно изразени усещания за болка. Клиничната картина се различава и в зависимост от стадия на заболяването. Някои лекари определят ендометриозата като многопластово, по своя характер заболяване, с множество клинични изяви, влияещо върху всички аспекти от живота на жената.

 

Ендометриозата изисква комбинирано лечение от група специалисти от различни специалности. Тяхната роля е да поддържат тясна връзка помежду си и да обсъждат всеки случай индивидуално - от АГ специалист по репродуктивно здраве, АГ специалист по оперативна гинекология, хирург, уролог, психолог, специалист по диететика и хранене, физиотерапевт и кинезитерапевт от специализирания  сектор към болницата и др. Този подход е правилен, за да може пациентката да получи цялостно лечение.

 

Физиотерапията има важна съпътстваща и терапевтична роля в действителното лечение на ендометриоза, кисти или новообразувания, както при медикаментозния, така и при оперативния подход на лечение.

 

Подходът на физиотерапията трябва да е прецизен в обмисляне и изготвяне на методи, когато болката е неприятна. Задачата е да се подпомогне омекотяването и абсорбирането на болезнените коремни сраствания. Физиотерапията може да допринесе много за качеството на живот на тези жени, чието състояние поставя силен стрес върху брачните отношения и способността на работа. При изготвянето на физиотерапевтична и кинезитерапевтична програма, специалистите  на МК "Д-р Щерев" ще вземат в предвид различни аспекти от живота на жената - раждане или предстоящо такова, физическа активност, работна поза, психо-емоционално състояние, стрес и др.

 

Влиянието на професията върху специфичните функции на женския организъм е безспорно. Позата, която жената заема по време на работа има своето значение и е привличала вниманието на различни специалисти. Седящата поза, която заемат жени в редица браншове, не е поза на пълна мускулна почивка и релаксация. Налягането на диафрагмата върху коремните органи забавя циркулацията и смущава функцията на вътрешните органи. То благоприятства развитието и появата на хронични гинекологични заболявания.

 

За ефикасното и успешно лечение (при използване на физиотерапия и кинезитерапия) е необходимо тясно сътруднечество с лекуващия АГ специалист, хирург и други специалисти. Използването на схема за общо приложение при лечение на ендометриоза е неуместно. При всяка жена се прави подбор на специфични комбинации за електролечение и съответната програма за аналитична гимнастика. Дават се съвети и обучения за различните периоди на лечебния процес.

 

Физиотерапията и Кинезитерапията са съпътстващи и препоръчителни при прилагането на оперативен метод на лечение. Оперативните интервенции при гинекологичните заболявания предизвикват местни изменения на тъканите и органите, нарушават сложната координирана дейност във функциите на редица физиологични системи. Физиотерапията и кинезитерапията допринасят за мобилизацията на адаптационно-компесаторните механизми, саниране на областта на оперативната интервенция, борба или предотвратяване на срастванията, подобряване трофиката на тъканите в оперативната област.

Статията е разработена от екипа на специализиранирания сектор по Физиотерапия и рехабилитация към Медицински комплекс "Д-р Щерев".

 

Публикацията може да намерите тук.

 

 


© 2024 BBA All rights reserved!