Фармацевтите стават здравни консултанти

03.01.2020

Изтоочник: в. Труд 

Фармацевтите ще ни консултират за намаляване на вредата за здравето от рискови фактори и по проблеми, свързани с развитието на социално значими хронични незаразни болести. Това става ясно от приетите по време на общественото обсъждане предложения в Правилата за добра фармацевтична практика. Магистър-фармацевтите ще са отговорни за насърчаване на здравословния начин на живот в съответствие с националната здравна стратегия.

Министерството на здравеопазването е приело и предложението на Асоциацията на помощник-фармацевтите, според което лекарствените продукти се приготвят в крайна форма за употреба от пациента в аптеката на лечебното заведение от магистър-фармацевт или от помощник-фармацевт под ръководството на магистър-фармацевт. Според Асоциацията конкретизацията ще преодолее празнотата в правната уредба, която иначе би породила риск от субективно тълкуване. Изричното посочване на компетентните специалисти ще спре порочните практики в много болнични аптеки (и не само) фармацевтични дейности да се извършват от кадри без нужното образование и квалификация.


© 2023 BBA All rights reserved!