Европейското дружество по кордиостимулация връчи престижни сертификати на двама кардиолози от Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-Съдов Център.

16.02.2021

Източник: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

 

Двамата специалисти са сред малцината в България, покрили европейските изисквания за експертност при имплантиране на устройства за лечение на аритмии.

 

Д-р Искрен Гарвански и д-р Николай Маринов от Отделението по електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център са сред петимата лекари в България със сертификат от Европейското дружество по кардиостимулация. Сертификатът удостоверява качество и експертиза за извършване на пълния обем процедури в сферата на кардиостимулацията - пейсмейкъри, сложни системи за ресинхронизираща терапия (CRT), loop recorder (имплантируемo холтер устройство, което се използва за диагностика на неуточнени припадъци), кардиовертер дефибрилатори.

Изпитът за придобиване на европейски сертификат се провежда веднъж годишно, като успешно покрилите изискванията биват сертифицирани с валидност 10 години. През тази година изпитът за първи път се проведе дистанционно, като към всеки изпитван е определен индивидуален проктор. В историята на сертификата през 2021 г. най-малък процент лекари успешно са издържали изпита спрямо общия брой на явилите се.

Благодарение на иновативните технологии и експертния екип в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център  всички пациенти с аритмии и електрофизиологични нарушения могат да получат високоспециализирано изследване за оценка възбуднопроводната система на сърцето и определяне на патологичните зони. В болницата се лекуват пълния спектър ритъмно-проводни нарушения (включително тежки и живото застрашаващи аритмии и предсърдно мъждене). Освен провеждането на сложни електрофизиологични процедури, в болницата се прилага целият обем процедури, свързани с постоянната електрокардиостимулация.

 

Отделението по електрофизиология и кардиостимулация разполага със супер модерната зала, оборудвана с единствени по рода си у нас технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Последно поколение система за триизмерно картографиране на сърцето – CARTO прави възможно лечението на сложни аритмии каквито са животозастрашаващите камерни тахикардии и на най-често срещаната аритмия - предсърдно мъждене.

 

Освен системата за 3D картографиране на сърцето, високотехнологичната зала разполага с апаратура, която позволява лечение на предсърдно мъждене чрез замразяване на тъканите – криоаблация. Процедурата е уникална за България, за първи път е извършена в Сърдечно-съдов център, а болницата е безспорен лидер в извършени брой процедури криоаблации за година.

 

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia/news/evropejskoto-druzhestvo-po-kardiostimulaciq-vrychi-prestizhni-sertifikati-na-dvama-kardiolozi-ot-adzhibadem-siti-klinik-syrdechno-sydov-centyr

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!