Ембриологичната лаборатория в МБАЛ за женско здраве "Надежда" - специално проектирана в съответствие с българските и европейските стандарти.

01.04.2021

Източник: МБАЛ "Надежда" 

 

Ембриологичната лаборатория е разположена на първия етаж. Състои се от няколко помещения, които пространствено и функционално са свързани:

 

Предбокс за преобличане на ембриолозите, снабден с мощна вентилация за пречистване на въздуха при влизане в лабораторията.

 

Основно помещение, което е най-голямо и е мястото, където се осъществява ин витро оплождането и се култивират ембрионите. Разделено е на 3 сектора, всеки оборудван с ламинарен бокс, стерео микроскоп, инвертен микроскоп и микроманипулатор за извършване на ICSI. Помещението е оборудвано с 5 големи, 9 малки и 2 „benchtop“ инкубатора. Инкубаторите са разделени по функции - за еквилибриране на различни среди, за затопляне на консумативи, за яйцеклетките след пункция и за култивиране на ембриони. Лабораторията разполага и с общо 3 ембриоскопа от септември 2014. Това са интегрирани инкубатори, включващи системи за мониторинг, анализ и съхранение на информацията за развитие на ембрионите на пациентките /виж Time lapsе метод/.

 

Криобокс - помещение, предназначено за работа с течен азот и процедури по замразяване и размразяване. Оборудвано е с ламинар, инкубатор, транспортен дюаров съд за пренасяне на замразените проби до банката за съхранение, както и със система за директно довеждане на течния азот до лабораторията.

 

Инфекциозен бокс за работа с инфекциозни пациенти. За гарантиране сигурността както на пациентите, така и на персонала е обособено самостоятелно помещение само за работа с пациенти, при които са установени серологични заболявания или са носители на такива и имат нужда от асистирани репродуктивни методи. Помещението е оборудвано с инкубатор, специализиран ламинар за работа с инфекциозни материали, стерео и инвертен микроскоп.

 

Отделно от лабораторията има офис за работа и съхранение на документи и склад за съхранение на консумативи за лабораторията.

 

Нашата лаборатория е специално проектирана в съответствие с българските и европейските стандарти. Осигурен е ограничен достъп за външни хора, оборудвана е с HEPA филтри за пречистване на въздуха и е инсталирана допълнителна пречистваща CODA Air машина, която улавя летящи органични компоненти (VOC). В лабораторията има положително налягане на въздуха, което не позволява навлизането на непречистен въздух. Чистотата на въздуха в помещенията отговаря на клас D по GMP и на клас А при работа с клетките в ламинарите, проверявани ежегодно със замервания от сертифицирана компания.

 

Ежедневно се извършва мониторинг на температурата и газовете в инкубаторите. Всеки инкубатор е снабден с външен филтър за газовете и допълнителен вътрешен филтър за пречистване на въздуха в него. Всеки месец се сменя вътрешният и на всеки 3 месеца външният филтър. Почистването на лабораторията се извършва със специализирани нецитотоксични дезинфектанти.

 

Ембриологичната лаборатория е свързана с три модерно оборудвани манипулационни зали за извършване на пункции и ембриотрансфери. Всяка зала е свързана с лабораторията посредством малък прозрец, който служи за бързо и безопасно предаване на фоликулярната течност и катетрите за ембриотрансфер. Прозорецът е затворен от двете страни чрез прозрачни вратички за запазване на чистотата в лабораторията. Комуникацията се извършва посредством вътрешна телефонна hands free система.

 

Връзката с Aндрологичната лаборатория, която е разположена на партера, става чрез вътрешен малък асансьор само между двете лаборатории. Така след анализа и обработката сперматозоидите за оплождането се транспортират директно в ембриологичната лаборатория.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!