Електронен отчет на ваксините поискаха лекари Джипитата не са съгласни с предложението да отпаднат някои приеми

22.08.2019

Източник: в. Труд

 

Всички дейности, свързани с имунизациите и реимунизациите да се водят и отчитат електронно. За това настояват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в официално писмо до институциите и медиите.

Повод за документа са предложените промени в имунизационния календар на България, които в момента подлежат на обществено обсъждане.

Част от тях предвиждат максимално доближаване до европейските календари, което означава ограничаване на приемите на основната имунизация за пневмококи от три на два, както и свеждане приемите на БЦЖ до три. Според родните специалисти обаче, в стремежа да се доближим до западните имунизационни практики, ще трябва да снижим собствените си стандарти и това крие рискове. Затова личните лекари изказват несъгласие с отпадането на някои ваксини от календара ни, като тази срещу туберкулоза на 11 -годишна възраст.

Друго искане на джипитата е подобряване на събирането, обмена и обработката на информация, свързана с ваксинопрофилактиката у нас като решение на проблема може да бъде именно въвеждането на "Единен електронен Национален регистър на имунизациите" в съответствие с "Препоръки на съвета на Европа от 7 декември 2018 година за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация (2018/С 466/01)".

Крайният срок за общественото обсъждане на промените приключва на 23 август.


© 2024 BBA All rights reserved!