Д-р Мила Петрова, онколог от МБАЛ за женско здраве Надежда представи научни постижения и проекти, разработвани  съвместно с лекари от няколко лечебни заведения в България

26.11.2020

 

 

 

 

На здравния дебат „Управление на здравеопазването по време на пандемия”, проведен на 18.11.2020 г., Д-р Мила Петрова, онколог от МБАЛ за женско здраве Надежда представи научни постижения и проекти, разработвани  съвместно с лекари от няколко лечебни заведения в България.

 

Реализирането на двата проекта е благодарение на медицински онколози от цялата страна и то във време на пандемия, което следва да увери българския пациент, че нашите лекари продължават да дават всичко от себе си за болните, не само от Ковид, но и всички други заболявания, защото медицината никога не спира. Не спира да се развива и науката - екипът на онколозите от МБАЛ за женско здраве Надежда, обединява колеги - различни специалисти от УМБАЛ Света Марина във Варна, УМБАЛ Софиямед, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда, МБАЛ Сердика, които извеждат постижения на световна ниво.

 

По време на световната конференция на American Society Clinical Oncology българският екип взема активно участие с два абстракта, които засягат много важна през последните години тема: Кои болни с метастазирал белодробен карцином биха имали полза от приложението на имунотерапия.

 

Основните моменти:

 

Фокусът на абстрактите е търсенето на потенциални прогностични фактори при болни с метастазирал белодробен карцином, които прогресират на фона на стандартна химиотерапия.

 

В първия абстракт се търси връзката между високото съотношение неутрофили/лимфоцити преди стартиране на лечение (химиотерапия и вполедствие имунотерапия) и отговора към това лечение. Към момента въпреки успехите в лекарственото лечение при това заболяване – а именно въвеждането на имунотерапията, клинична полза от това лечение получават малка част от болните  - едва в около 20%.

 

Освен това все още няма ясни и доказани предиктивни маркери, които да показват дали това скъпоструващо и все пак не съвсем безопасно лечение има ефект. Така въпреки всички резултатите до момента ние все още не знаем кои болни с метастазирал белодробен карцином биха имали полза от лечението с имунотерапия. Точно това и ни подбуди и вдъхнови да направим този проект с участието на колеги от цялата страна, работещи както в държавната, така и в частната сфера.

 

Резултатите показват на екипа, че високата стойност на съотношението неутрофили/лимфоцити, както и динамиката му в хода на терапия би могъл рано да предвиди кои болни няма да отговорят на лечение и ще прогресират рано. Така този маркер потенциално рано би могъл да оценява риска от развитие не само на прогресия (неотговор към лечението), но и от т.нар.хиперпрогресия. Последното представлява животозастрашаващо, драматично състояние, свързано с бърза прогресия на болестта, поява на нови лезии, клинично влошаване на болния. За хиперпрогресия започна да се говори много в последните години и най-често проявата и е свързана с приложението на имунотерапия и нейното ранно разпознаване е ключово за постигане на по-добър изход от заболяването. По литературни данни честотата на хиперпрогресия е между 4 и 29%.

 

Българското изследване показва, че в изследваната популация честотата на хиперпрогресия на фона на имунотерапия е 11.8%; а съотношението неутрофили/лимфоцити потенциално рано би могло да предвиди тези болни, които на отговарят на имунотерапия.

 

Вторият абстракт обръща внимание на една нова и все още неразработена област в сферата на онкологията, а именно сакропенията - загуба на мускулна маса оценена чрез комп. томография. Саркопенията,  често предхожда клинично влошаване. Малко данни има в световната литература за прогностичната роля на този феномен, но всички те са категорични, че развитието и е негативен прогностичен фактор. Затова и нашите онколози си поставят за цел да изследват прогностичната роля на сакропенията при болни с метастазирал карцином на белия дроб, които провеждат имунотерапия. Резултатите показват, че болните, които провеждат тази скъпоструваща терапия и са с рентгенологична проява на сакропения, по-вероятно са с лош отговор към имунотерапия и съответно по-лоша прогноза. Така изследването доказва негативната предиктивна роля на сакропенията при тази популация болни.

 

Екипът онколози от МБАЛ за женско здраве Надежда е удовлетворен от световното признание за положения труд и съвместни усилия, чрез обединяване на специалисти от различни лечебни заведения от цялата страна, в името на науката и пациентите.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!