Доц. Стефанов с участие в 49-тото издание на VEITHsymposium

25.11.2022

Източник: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 

През ноември месец се проведе 49-тото издание на VEITHsymposium - най-реномираният световен конгрес по съдова медицина. В него взеха участие и трима лекари от групата на Аджибадем Сити Клиник - доц. д-р Стефан Стефанов, завеждащ Отделението по съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, проф. Иво Петров, завеждащ Клиника по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и проф. д-р Васил Червенков, ръководител Клиника по съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

 

Мултидисциплинарният конгрес “VEITH Symposium” предоставя на съдови хирурзи, интервенционални кардиолози, интервенционални ангиолози и други съдови специалисти, възможност да научат най-актуалната информация в лечението на съдовите заболявания. Събитието включва бързи презентации от световноизвестни съдови специалисти с акцент върху най-новите постижения, променящи се концепции в диагностиката и управлението, актуални противоречия, нови техники и нова технология. 

 

Доц. д-р Стефан Стефанов, завеждащ Отделението по съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, изнесе презентация в областта на оперативното лечение при усложнения след аортно стентиране на аневризми на коремната аорта с многослойни аортни стентове. Второто му участие в презентация, съвместно с проф. Холценбайн от Австрия, бе в областта на оперативно лечение на аневризми на бъбречните артерии. Представеният случай в презентацията е на пациент на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, на когото за първи път у нас беше приложено едновременно оперативно лечение на рядка комбинация от съдово и неопластично заболяване на бъбрек.

 

Проф. д-р Иво Петров, дмн, завеждащ Клиника по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, взе участие в конгреса с три лекции на тема ендоваскуларни интервенции във вертебро-базиларната система при остър исхимичен инсулт, чимни техника за справяне с лезии в аортната дъга и базираната на изкуствения интелект инфрачервена термогрaфия за диагностика на периферно-съдови заболявания.

 

Събитието се създава като малка научна среща от няколко специалисти през 70-те години, организирана от Хенри Хаймовичи, и се разраства до мащабно събитие с повече 5000 участници. Днес симпозиумът придобива международен обхват с акцент върху сърдечно съдовата медицина, съдържайки доклади от всички области на съдовата медицина, като бяха разисквани възможностите на всички методи за лечението на разнообразната съдова патология. 

 

Публикацията може да намерите тук.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2023 BBA All rights reserved!