До 2030 г. пациентите ще доплащат "само" 30% До 10 години всички аптеки трябва да работят с електронни рецепти

28.05.2020

Източник: в. Дума

 

От 46,6% през 2017 г. доплащането от пациентите да падне на 30% през 2030 г. Това е предвидено в Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 "Здраве и спорт" на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, публикувана на електронната страница на МЗ за обсъждане до 9 юни. Както е известно, България е страната в ЕС с най-висок процент на директни плащания за лекарства и медицински услуги от пациентите. Според Евростат средният процент в страните от съюза е 22,3. Според документа през 2017 г. българите са доплащали 43,3% от стойността на лекарствата, но след 10 години трябва да дават 30%. В ЕС този процент е 21,7. За същия период трябва да бъде увеличен и делът на болничните легла за дългосрочна грижа до 50% на 100 хил. души население. В момента у нас те са 35,6%, докато в ЕС през 2014 г. вече са били близо 53%.

Макар няколко министри да са представяли Национална здравна карта, очевидно страната не разполага с такава, тъй като в документа е записано, че ще са необходими 10 281 875 000 лв. за създаването й до 2030 г. Предвидено е парите да дойдат от бюджетите на МЗ и на НЗОК.

Ще бъде разработена и въведена единна информационна система за мониториране на персонала в здравеопазването като част от Националната здравно-информационна система, пише в стратегията. Мерките с насоченост към медицинските сестри ще включват създаване на възможности за пълноценно реализиране на потенциала и по-широкото им и самостоятелно включване в медицинското обслужване. За ефективност на болничната помощ, в това число за насърчаване на донорството и развитието на трансплантационната дейност са предвидени 28 496 689 000 лв. от бюджетите на НЗОК, МЗ и от структурните фондове.

От документа става ясно, че страната трябва да разполага и с Национална здравна информационна система, за което ще са необходими 12 млн. лв. За дистанционни здравни услуги ще са необходими 2,5 млн. лв., а за информационни системи в електронното здравеопазване - над 18 млн. лв. В момента едва 15% от лечебните заведения в извънболничната помощ имат възможност за онлайн записване на пациенти, но амбицията на правителството е през 2030 г. те да са 100%. В момента нито една аптека в България не работи с електронни рецепти, но според документа 100% трябва да работят с тях до 2030 г. Три милиона лева от структурните фондове на ЕС ще бъдат насочени към сигурността на информацията и личните данни.


© 2024 BBA All rights reserved!