Днес КРИБ предлага на правителството 16 мерки, за да издържи бизнесът: Данъчна ваканция и без лихви за просрочени дългове Държавна подкрепа за разпространението на вестници - за да имат хората навременна информация, предлагат още работодателите

16.03.2020

Източник: 24 часа 

Данъчна ваканция, която да включва отлагане на плащането на корпоративен данък и данък общ доход. Това е една от мерките, които КРИБ предлага за спасяване на икономиката, докато трае извънредното положение заради коронавируса. Друго предложение е да има отлагане на внасянето на осигуровки, на ДДС и на сроковете за годишните финансови отчети и подаването на данъчни декларации.

От най-голямата работодателска организация, чийто председател е Кирил Домусчиев, искат още да не се начисляват лихви за забавени публични задължения.

Какви са в детайли идеите на КРИБ, за да не се чупи икономиката заради извънредното предложение виж по-долу:

Данъци и кредити

• Отлагане на крайната дата на годишното финансово приключване на предприятията с 2 месеца.

• Да се удължи и расрочи плащането на осигуровки и ДДфЛ, включително за февруари, чийто срок е 25 март.

• Да се удължи подаването на одитирани финансови отчети към регулатори и институции с минимум 60 дни.

• Да се удължат сроковете за подаване и плащане на годишните данъци на физическите лица с 60 дни.

• Да няма лихви върху публичните задължения за периодите, удължени в контекста на ситуацията.

• Да се отложи срокът за плащане на годишния данък печалба за фирми (корпоративен данък) и физически лица с 30 или 60 дни.

• Временно (3 месеца) да се спре събирането на авансов данък печалба за 2020 г.

• Да се удължи срокът за внасяне на ДДС с 30 или 60 дни.

• Предприятия с добри икономически показатели и с добра кредитна история, които изпаднат в доказани проблеми с ликвидността в резултат на кризата, да имат право на разсрочване на кредитни вноски при финансови институции (банки, лизингови компании и др.), съответно да получават държавни гаранции за увеличаване на кредитната си рамка при финансовите институции.

Икономически стимули

• Осигуряване ликвидност на бизнеса, без която няма да могат да се плащат заплати и суми към доставчици. Липсата на ликвидност ще доведе до вълна от фалити и истинска, дълбока криза. Доколкото сме във валутен борд, ликвидността може да бъде осигурена само от държавата. В тази връзка предлагаме да се съсредоточим върху мерки за осигуряване на ликвидност като:

• Да се осигури незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета или не) за неплатени, но дължими и неоспорени плащания на бюджетни организации или да се осигури изкупуването на тези задължения от ББР.

• Особено важно е приоритетно да се осигурят средства за болниците - там това е животоспасяващо. Но нека държавата да помогне на всички, като плати веднага сумите, които се дължат, но се забавят.

• Компенсиране на поскъпването на електроенергията за промишлени предприятия в резултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на ЕСТЕ след 2012 г.

• Въвеждане на таван за разходите за такса "задължения към обществото" на енергоинтензивните предприятия с критерии за допустимост съгласно Насоките за държавна помощ за околна среда и енергетика.

• Ретроактивно възстановяване на надплатените суми за природен газ на крайните клиенти на "Булгаргаз" след споразумението с "Газпром"

• Създаване на "зелени" коридори за придвижването на тежкотоварни камиони на територията на страни от ЕС.

• Екстрени мерки за освобождаването на български превозвачи, блокирани на граници на страни от ЕС.

• Предоставяне на стимули на българските производители, които произвеждат дезинфектант с цел недопускане на спекула.

• Премахване на акциза върху спирта, който се използва за дезинфектант (последните дни се наблюдава рязък скок на спирта, който се използва за дезинфектант).

• Да не се затварят търговски обекти, свързани с авторемонтна дейност, имащи отношение към безопасността на автомобилите и към безопасността на движението. Дейността е свързана с мобилността на населението в кризисния период и няма опасност от струпване на хора при осъществяването й.

• Възмездно осигуряване на дезинфектанти, маски и дистанционни термометри за транспортните фирми, обслужващи производствени предприятия. Тези дезинфектанти, маски и дистанционни термометри да се доставят на производствените предприятия с цел защита на работещите в предприятията при влизане на МТП за товарене на стоки - за дезинфекция на водачите на МПС.

Мерки, свързани с трудовото законодателство

• Въвеждане на гъвкаво работно време (указания за прилагане на чл.139, ал.2 КТ, които се въвеждат едностранно от работодателя).

• Въвеждане на намалено работно време.

• Компенсация на хората, които ще бъдат временно в отпуск поради затварянето на търговски обекти.

• Въвеждане на режим на дистанционна работа/работа от разстояние - да се облекчи режимът, предвиден в КТ в случаите на обявено извънредно положение за страната.

• Увеличаване на продължителността на разрешения извънреден труд в рамките на една календарна година за един работник или служител (указания за прилагане на чл.146, ал.З КТ във връзка с чл.144, т.З, съгласно които няма ограничения за максимална продължителност и работодателите могат да го ползват).

• Въвеждане на почасова сметка на отработените часове за даден продължителен период. Според нея всички отработени часове се натрупват съгласно тяхната категория труд в отделна индивидуална сметка за всеки работник. В интерес на работника е да натрупва часове за периоди, в които предприятието няма достатъчно натоварване. Работниците събират часове и ги държат в сметката си, за да могат да запазят нормалните си доходи в периоди с намалено работно врем.

За да има навременна информация

• Да се подкрепи финансово разпространението на електронни и печатни медии - телевизиите да не заплащат таксите, а печатните медии - освен субсидиране на разпространението, и подкрепа за брака. В момента не е ясно къде и какво ще се продаде от отпечатаните тиражи, тъй като пощите нямат ясна представа за работещи пунктове.

• Да се използва европейско финансиране за мащабна информационна кампания в електронните и печатни медии.


© 2024 BBA All rights reserved!