Дават още 400 млн. за болниците, спешната помощ е приоритет

30.10.2017

Източник: в 24 часа

Спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ - тези области от здравеопазването са посочени като приоритет в новия бюджет.

До 400 млн. лв. допълнителни разходи може да направи за болниците догодина НЗОК. С 36 млн. лв. се увеличава бюджетът на здравното министерство, а с 3 млн. лв. ще се увеличат заплатите на работещите в него. 20 млн. лв. са заделени за капиталови разходи. 20 млн. лв. повече са предвидени за профилактика. 14,6 млн. лв. повече ще има за ранна диагностика и лечение.

Най-малко пари - само с 300 хил. лв. повече, са предвидените пари за лекарства и медицински изделия. Лечебните заведения могат да ползват револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване на медицинска апаратура и дълготрайни активи. Бюджетът ще преведе на НЗОК 24 млн. лв. за профилактични имунизационни програми, за неосигурени родилки, както и за компенсиране на по-ниската потребителска такса на пенсионери. Здравното министерство догодина може да извърши 323,1 млн. лв. разходи, и да натрупа нови задължения, но до 295 млн. лв.

 


© 2024 BBA All rights reserved!