Държава и бизнес на дебат за фармацията Представители на институциите и компаниите от бранша обсъждат как да осигурят на българите съвременни медикаменти

17.02.2017

Източник: в. 24 часа

Националната кампания на вестник "24 часа" "Новата BG икономика", започнала през октомври м.г., продължава с дискусия за фармацията днес в зала "Киото" на хотел "Маринела". Неин съорганизатор е списание ".bg/Иноватор", чийто трети брой е посветен на бизнеса с лекарства.

В дискусията ще участват министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов, подуправителят на касата д-р Димитър Петров, изпълнителният директор на агенцията по лекарствата доц. Асена Стоименова, представители на съсловните организации в сектора и ръководителите наЧ най-големите фирми от фармацевтичния бранш у нас.

Ще бъдат обсъдени актуалните проблеми на бизнеса с лекарства: има ли непазарни правила за работа и как може държавата да помогне за премахването им, как да се насърчат инвестициите и разкриването на нови работни места в сектора, как да се противодейства на изтеглянето на важни лекарства от българския пазар.

През последните няколко години производителите и вносителите на лекарства у нас бяха засипани с разнообразни рестрикции, твърдят директори на компании от бранша. В България е въведена най-ниска цена на ниво производител, но при договарянето държавните институции настояват за допълнителни отстъпки, ако лекарството е единственото в група и вносителят иска здравната каса да го реимбурсира. Това е причината, която "е накарала много вносители да спрат вноса на дадени медикаменти, тъй като продажбата им тук, на нашия малък пазар, им носи повече загуби, отколкото печалба. Пред пускането на нови медикаменти на пазара също има много пречки, като например преразглеждането на ефекта от терапията с дадено лекарство на всеки три години, ако здравната каса го плаща.

Според скорошно проучване от 70 новосъздадени лекарства, които европейският фармацевтичен регулатор е одобрил за пускане на пазара, в българските аптеки могат да се намерят не повече от 40. Това е лош резултат, който показва, че българските пациенти на практика нямат достъп до иновациите, създавани от фармацевтичния бранш.

Липсата на важни лекарства за социално значими заболявания е друг проблем на пациентите. Освен това в България все още процентът на реимбурсиране на лекарствата е сред най-ниските в ЕС и българите доплащат твърде голяма част от стойността на медикаментите.

Един от пробивите, направен от началото на тази година - плащането на 100% от стойността на лекарствата за есенциална хипертония, също се оказа проблемен. В решението на НЗОК има твърде много изключващи критерии за предписване на безплатни лекарства.

В същото време от позитивния лекарствен списък бе премахната болестта "есенциална хипертония", т.е. болните, ако не отговарят на критериите за 100% безплатни лекарства, няма да могат да ги получават и по досегашния начин.

Възможните решения на всички тези проблеми във фармацията и в достъпа на българите до медикаменти ще бъдат обсъдени на днешната дискусия между представителите на държавата и на бизнеса с посредничеството на най-авторитетния български всекидневник "24 часа" и сп. ".bg/Иноватор".


© 2024 BBA All rights reserved!