Д-р Спиридонова: До 510 лв. на ден струва един COVID пациент

19.01.2022

Източник: 24 часа

 

​- Д-р Спиридонова, през 2021 г. повече ли бяха пациентите с COVID във вашата болница "Хигия" в сравнение с други заболявания?

 

Нормално е в рамките на световната пандемия водещата диагноза за хоспитализация да е именно COVID инфекцията. Бърза груба статистика показва, че процентът на хоспитализираните с COVID инфекция в нашата болница през 2021 г. е 15,8%.

 

Само за една диагноза това е доста сериозен процент. За сравнение, хоспитализираните пациенти със сърдечна недостатъчност за същия период са около 14%, а знаем, че България е на едно от водещите места по сърдечносъдови заболявания. Немалък е и процентът на пациентите с инфаркт на миокарда - 6,5%. Болните, хоспитализирани с други диагнози пред 2021 г., са с по-нисък процент, което е обяснимо както с периодите на ограничена планова хоспитализация, така и с психологическия ефект на пандемията върху пациентите и нормалния човешки страх, водещ до отлагане на лечението на диагнози, които не изискват спешна намеса.

 

За съжаление, и това отлагане във времето на адекватно лечение често довежда пациента при нас в 3-и или 4-и стадий на заболяване, което преди 2 години е било в 1-и или 2-и стадий, когато лечението е било не само по-реално и лесно, но и по-щадящо и с по-добра прогноза.

 

- Финансово по-неизгодно ли е лечението на COVID пациенти?

 

Изказът "изгодно" в рамките на реализирането на здравни услуги и в контекста на финансирането им в България е най-малкото неуместен.

 

Не за първи път казвам, че за да постигнеш нещо безценно - здраве, стойността на вложените ресурси е трудно измерима.

 

Преди да стигнем до цифрите, ще споделя, че не говорим за чисто материален ресурс, а преди всичко за свръхнатовареност и преразход на човешки ресурс. Хората обичат да виждат цифри, а аз съм и в ролята на мениджър. НЗОК заплаща клиничната пътека за лечение на COVID пациент, който не е в интензивно отделение, на стойност 1450 лв. Тези пациенти пролежават средно 9 дни - минимум 6, максимум 20 дни, тъй като освен COVID инфекция те имат и придружаващи заболявания, които нерядко декомпенсират на фона на тежкия дифузен вирусен васкулит.

 

Средната стойност на един леглоден е 270 лв. Към него се добавя и стойността на лекарства за ден, включително и за придружаващите заболявания на пациента - около 240 лв. Така изчислено 1 ден адекватно лечение плюс персонал, светлина, топлина и храна струва между 450 и 510 лв.

 

Това означава, че при минимален престой от 6 дни на неусложнен пациент болницата влага между 3000 и 3500 лв., а за 20 дни между 9000 и 10 700 лв. Разходите при COVID пациенти с дихателна недостатъчност и мултиорганна декомпенсация могат да надхвърлят 30 000 лв.

 

Разбира се, НЗОК компенсира частично лечебните заведения чрез т.нар. процедури за реанимация, но истината е, че разходите при тези болни са непредвидими и неограничими.

 

Интервюто е публикувано в печатното издание и на сайта на 24 часа тук
 


© 2024 BBA All rights reserved!