Д-р Ковачка: 68% от приходите на МБАЛ - Самоков са за възнаграждения на персонала

09.05.2024

Д-р Красимира Ковачка завършва Медицинска академия – София през 1982 г., а през 1989 г. взема специалност по „Вътрешни болести” в Медицинска академия. През 1995 г. взема специалност по „Кардиология” отново в Медицинска академия. През 2005 г. завършва Магистратура във Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София, а през 2006 г. взема специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

 

През 2016г придобива образователна и научна степен „Доктор“ по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

 

Започва работа в МБАЛ – Самоков, като през периода от 1992 г. до 2001 г. е началник Кардиологично отделение.

 

Д-р Красимира Ковачка  е експерт по акредитация на лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. От 2001 г. до 2014 г. е управител на МБАЛ – Самоков.

 

От 26 октомври 2014 г. до 26 януари 2017 г. е народен представител в 43-то Народно събрание и зам.-председател на Комисия по здравеопазването. От началото на 2017 г. до момента отново е на поста управител на МБАЛ – Самоков. Пред Zdrave.net д-р Ковачка разказа как се управлява успешно общинска болница.

 

Д-р Ковачка, как ще коментирате решението на съда, с което болничните лимити бяха обявени за противоконституционни?

 

Лимитът, определен на МБАЛ – Самоков за цялата 2023 г., беше преизпълнен, което показва, че той е недостатъчен. МБАЛ – Самоков е единственото лечебно заведение на територията на Община Самоков и неговия лимит трябва да бъде съобразен с населението, което обслужваме, което общо е 38 395 души. От тях 34 175 души на Община Самоков и 4 220 души на Община Долна Баня. Трябва да се има предвид, че и курортът Боровец се намира на 9 км от гр. Самоков и болницата обслужва пациентите не само сезонно, но и целогодишно.

 

След направена проверка от РЗОК – София-област за 2023 г. бе заплатена цялата надлимитна дейност, което ни позволи да отговорим на изискванията за работна заплата по категория персонал по КТД от 1 декември 2023 г.

 

Отпадането на лимитите на болниците ще увеличи периодичния контрол върху изпълнението на алгоритмите по клинични пътеки и качеството на изпълнението на медицинската дейност, но от друга страна ще позволи да се изпълнят изискванията на работните заплати по КТД и да има допълнително материално стимулиране за лекарите, медицинските специалисти и специализантите работещи в болницата.

 

Увеличени бяха цените на клиничните пътеки и за тази година. Това как се отрази на болницата и какви възможности й дава?

 

Да, има известна корекция на цените на клиничните пътеки, но до момента ние нямаме корекция на лимита, който ни се дава от Здравната каса, така че за периода януари, февруари и март имаме надлимитна дейност. Макар че цялата дейност за 2023 година беше изплатена, остана само месец декември и се надяваме, след проверка от Касата, да бъде изплатена и тя. Не е логично да се вдигнат цените на пътеките и да не се коригират лимитите на болниците. Няма как да се справим със стария лимит по отношение на новите заплати и новите цени на клиничните пътеки.

 

Кога успяхте да достигнете заплатите на медицинските специалисти по Колективния трудов договор?

 

Още от 1 декември 2023 г. заплатите в МБАЛ – Самоков са коригирани по КТД. През цялата 2023 г. сме давали допълнително материално стимулиране на лекари, сестри, специализанти и на другия персонал в болницата, а от 1 декември вече отговорихме на КТД за медицинските специалисти, началник-отделенията и лекарите с една специалност. Имаме още 4 човека, които са лекари с две специалности, които бяха в продължителни отпуски и възнагражденията им не са коригирани, но това ще се случи след завръщането им. Така че в гратисния период по Националния рамков договор до 1 юни ние ще отговорим 100% на изискванията.

 

Очакваме да има решение на Надзорния съвет на НЗОК за корекция на лимитите, за да може спокойно болницата да отговаря на заплатите по КТД, както са в момента, а когато има допълнителни финансови средства, да се даде и допълнително материално стимулиране. Защото ако не стимулираме младите медицински специалисти, каквито имаме в болницата 25, от които 12 завършили и 13 учащи, няма да можем да ги задържим.

 

Това означава ли, че във Вашата болница няма недостиг на медицински сестри?

 

Имаме съвместна програма с Общината за обучение на такива специалисти, като им се осигурява заплащане на таксите във Факултета по обществено здраве на МУ – София или в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“, където учат. В същото време болницата ги е назначила като болногледачи и след това те остават на работа при нас. Тази година в болницата завършиха 3 медицински специалисти, една акушерка и един кинезитерапевт и всички останаха в МБАЛ – Самоков. Тези хора трябва да бъдат мотивирани, за да останат тук да работят. От 1 декември досега, освен възнагражденията по КТД, когато имаме положителен финансов резултат, даваме и допълнително материално стимулиране.

 

Имаме и работещи пенсионери медицински сестри, но 13 са сестрите, които се обучават и са в различен период на своето обучение. Оставят им две, три или една година до завършването. Още когато ги назначаваме като болногледачи, те се ориентират в кое отделение искат да работят, за да свикват с ритъма на даденото отделение да усетят това ли е, което те биха желали по-късно да работят. Някои са назначени и като регистратори, за да се включват в алгоритъма на работа на лечебното заведение. Мисля, че тази програма работи много добре, но задължително трябва да имат допълнително материално стимулиране и за медицинските специалисти, и за болногледачите. С решение на медицинския съвет даваме допълнително към заплатата ежемесечно от 200 лв. до 400 лв. и на болногледачите, за да могат да бъдат мотивирани и след като завършат, да останат да работят в болницата. Така можем да осигурим кадровото окомплектоване на лечебното заведение.

 

Кои са най-печелившите клиники на болницата?

 

Болницата има 15 структури, но много добре работи Детското отделение, Вътрешното отделение, Кардиологията, Хирургията. Резултатите им са отлични. Болницата е един организъм и не може да остане без нито едно отделение. За пример ще дам Клиничната лаборатория, която работи на изключително високо ниво и всички пациенти на всички структури минават през нея. Това е един екип, който изключително сериозно работи и е много натоварен. По същия начин е и Образната диагностика. Физиотерапията пък работи и в извънболнична помощ, а не само по клинични пътеки. Търсят се различни източници на финансиране, за да може да постигнем крайния резултат.

 

Какви са начините, по които вие като общинска болница обновявате апаратурата си?

 

Ежегодно МБАЛ – Самоков, когато предава отчета си за предходната година на своя принципал – Общинския съвет, предава и своята инвестиционна програма. В тази програма ние имаме три основни направления – закупуването на медицинска апаратура, медицинско оборудване и строително-ремонтни дейности. Община Самоков всяка година ни отпуска по 100 000 лв. за медицинска апаратура. Медицинският съвет преценява какъв апарат и за кое отделение е нужно да бъде закупен, за да отговаряме на медицинските стандарти и изискванията на клиничните пътеки. След това информираме принципала, който взима решението за купуването му. Тази година ще бъде закупен нов скенер на болницата, тъй като сегашният е от 2008 г. и вече два пъти се налага да бъде ремонтиран. Инвестицията е на Община Самоков и е на стойност 600 000 лв.

 

Отделно от това, при положителен резултат от тримесечните и шестмесечните ни отчети, когато нямаме задължения към контрагентите, работните заплати и допълнителното материално стимулиране е осигурено, решаваме да инвестираме и собствени средства. Миналата година болницата е инвестирала 500 000 лв. собствени средства в медицинска апаратура и текущи ремонти. Второто направление е медицинско оборудване (гардероби, шкафчета, легла) всичко, което е амортизирано и трябва да бъде подменено. Третото направление са строително-ремонтните дейности  и обновяване на материално-техническата база на болницата. От 4-5 години вече имаме традиция Общината да кандидатства по проект „Красива България“. Така 2023 година е направен ремонт на сектор „А“ на Хирургичното отделение и сектор „А“ на  Вътрешно отделение по проект „Красива България“. А по проект „Оперативна програма региони в растеж 2014-2020 бе ремонтиран и сектор „Б“ на Вътрешно отделение, където бяха лекувани  пациенти с COVID-19. Бе сменен един асансьор в  болницата и бе доставена медицинска апаратура както следва: ехограф, електромиограф, система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обезвреждане, система за препозициониране на пациенти, подвижен рентгенов апарат – кугел и пациентен монитор.

 

За тази година имаме решение  от Община Самоков за ремонт на сектор „Б“ на Кардиологичното отделение, а по „Красива България“ е предвиден проект за ремонт на сектор „Б“ на Хирургичното отделение. По този начин Първи блок на болницата вече е изцяло реновиран и остават няколко крила от втория блок, за да може да бъде изцяло обновен видът на материално-техническата база на болницата.

 

Имаме и дарение от фармацевтични фирми, които миналата години ни дариха медикаменти на стойност 31 000 лв., което също е една изключително сериозна подкрепа за болницата.

 

МБАЛ – Самоков има ли задължения?

 

Не. Повече от 10 години болницата няма никакви дългове. Финансовият резултат за 2023 г. е печалба в размер на 400 000 лв. Обикновено принципалът, с решение на Общинския съвет, оставя тези финансови средства за развитие на болницата и ние ги ползваме за закупуване на апаратура и за допълнително материално стимулиране на персонала. В момента от всичките приходи на болницата 68% отиват за възнаграждения на персонала. Казвам го това, защото се обсъжда в новия Колективен трудов договор да бъде записано, че около 70% от приходите на болниците трябва да отиват за възнаграждения.

 

---

*Интервюто с д-р Ковачка е взето преди празниците


© 2024 BBA All rights reserved!