Д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия: Ще направим модел, който е максимално подкрепен от всички заинтересовани

12.10.2018

Източник: в. 24 часа

Концепцията за усъвършенстване на здравноосигурителния модел беше представена от министър Кирил Ананиев в съответствие с решение на Народното събрание от юни тази година. В него се предвиждаше преди представянето на концепцията пред Комисията по здравеопазване министърът да проведе широка обществена дискусия.

Ръководството на МЗ изпълни това, като на прави срещи с представители на съсловни и пациентски организации, с различни сдружения на лечебните заведения и извънболничната медицинска помощ. Беше направено и социологическо проучване за нагласите на българите към съществуващия модел на здравно осигуряване и очакванията за развитието и усъвършенстването му. В хода на обсъжданията се отправиха предложения и бележки. За да постигне максимално усъвършенстване на предложените модели, министър Ананиев направи работни групи с експерти, неправителствен сектор, застрахователи, в които да се обсъждат детайли, да се изчистят проблемните места и да се предложи вариант, който максимално отговаря на обществените очаквания.

Дискусията в Комисията по здравеопазване също е важна, за да се чуят мненията на експертите, работещите в системата, на съсловните и пациентските организации, застрахователите, фармацевтичния бизнес и политическите ни опоненти. Мнението ни е, че можем да реализираме само такъв модел, който е максимално подкрепен от всички заинтересовани.

Ще търсим възможния надпартиен консенсус, защото реформа в сектор "Здравеопазване" може да се прави само след трайни решения, които ще се реализират от всяко следващо управление

Няма решения в сектора, които да дават краткосрочни ефекти, и реализацията на повечето от тях изисква време.

Смятам, че ние вървим стриктно по програмата за управление на правителството на ПП ГЕРБ и "Обединени патриоти". Един от елементите в нея е усъвършенстване на здравноосигурителния модел, но ключов приоритет за нас е изграждането на единна национална здравна информационна система. Тя ще осигури прозрачна и добре контролирана система и ще даде възможност за коректно събиране на информацията и всичко ще бъде полезна база за добър осигурителен модел.

В рамките на сега съществуващия модел с 8-процентна вноска за следващата година ще предложим нормативни промени, които да позволят ефективно разходване на средствата за здравно осигуряване.

Относно упрека, че застрахователите не са били информирани за готвените от МЗ осигурителни модели, смятам, че беше по-коректно да се предложат модели, върху които да се дискутира, за да имаме отправни точки.

По-лесно е да има корекции, вместо да се обсъждат несъществуващи модели

И това за първи път се случва, защото досега наистина разговорите са били твърде общи.


© 2024 BBA All rights reserved!