„COVID-19 – клинични прояви и коморбидитет“ е обзорната научна статия на „Medical Magazine“

09.04.2021

Източник: МБАЛ Уни Хоспитал

 

„COVID-19 – клинични прояви и коморбидитет“ е обзорна статия, публикувана в специализираното издание за лекари „Medical Magazine“ на д-р Анелия Гоцева, дм и д-р Красимира Чачова-Ранчева. Направен е обзор на научната литература, засягащ многоликата клинична манифестация на COVID-19 и по-тежкото протичане при пациенти с коморбидитет (с различни придружаващи заболявания като захарен диабет, артериална хипертония и др.).

 

Многобройни проучвания акцентират върху неблагоприятното въздействие на различни съпътстващи заболявания върху клиничния ход на инфекцията със SARS-CoV-2. При коморбидни пациенти с COVID-19, приети в интензивно отделение заболяването протича тежко с бърза прогресия до остър респираторен дистрес синдром, коагулопатия, полиорганна недостатъчност и смърт. Новооткритият в края на 2019 година нов коронавирус SARS-CoV-2 доказа, че има потенциала да нанесе сериозни човешки и икономически загуби. Това са част от изводите, направени в научната публикация в бр. 87/04.2021г. на „Medical Magazine“.

 

Д-р Чачова е специалист по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, както и управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“, а д-р Гоцева има придобити специалности по Инфекциозни болести и Вирусология, началник е на Вирусологичната лаборатория в лечебното заведение.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2023 BBA All rights reserved!