Чужди каси имат 754 хил. лв. просрочени дългове към НЗОК Българската каса дължи многократно повече, през ноември започват преговори с европейски фондове за погасителен план

20.08.2018

Източник: в. Дума

Просрочените вземания от чужди държави и фондове са 754 хил. лв. към юни. Това става ясно от стенограма от заседание на Надзорния съвет на НЗОК. В същото време просрочените задължения на НЗОК към чужди фондове към края на 2017 г. са 115 млн. лв. и са предимно към Австрия, Германия, Великобритания, Франция, Белгия и Гърция. Припомняме, че в тазгодишния бюджет на НЗОК са заложени 73 млн. лв., от които 4 млн. лв. са плащане на лечението на граждани от ЕС у нас, а останалите са лечение на здравноосигурени българи в чужбина. Според председателя на Надзора и здравен зам.-министър Жени Начева тези пари са "реалистични, изпълними и няма да създадат напрежение или искове до края на годината с държавите, към които имаме най-големи задължения, както и с останалите държави". От думите й става ясно, че към средата на годината България все още няма погасителен план, но Начева предлага към ноември, когато има яснота по бюджета на НЗОК за 2019 г., да започнат срещите и разговорите с представители на европейските фондовете за разсрочване на задълженията. Представителят на КНСБ д-р Иван Кокалов обаче пита кой дава гаранция, че тези 73 млн. лв. ще са достатъчни и няма да има искове?

На последното преди лятната ваканция заседание на НС на НЗОК става ясно, че идеята на управителя на касата д-р Дечо Дечев за обединяване на Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение на деца е възприета и в МЗ. "Той и г-н Ананиев отбеляза за обединяването на комисиите, които дори и административно биха оптимизирали дейността си, а и д-р Дечев в свои изявления също каза, че там има нова визия", казва Начева. По думите й с "европейските плащания чисто бюджетно не се очертават проблеми", но проличава и безпокойството й "за размера на просрочията и набиращия скорост проблем с европейските плащания". Става ясно, че Начева е разговаряла със зам.-министър д-р Бойко Пенков по отношение на трансплантациите. "Там има какво да се направи с бюджета за следващата година. За съжаление, трябва да се заложи доста по-голям размер средства, които на този етап сме планирали да бъдат 160 млн. лв. Но и текущите, и бъдещи плащания да не са в тези мащаби, защото размерът на текущи и бъдещи плащания достига нивото на едногодишни параметри на първичната и специализираната помощ, като е по-добре да намерим алтернатива тези средства наистина да се усвояват в България", е мнението на Начева.


© 2024 BBA All rights reserved!