Болниците искат спешно 100% компенсация на ръста в цената на тока и преференциални цени за сектора

28.02.2022

Болнични сдружения искат спешно пълна компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари и създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници. За това настояват от Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциация на университетските болници в България и Сдружение на общинските болници в България в писмо до министър-председателя Кирил Петков, заместник министър председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, министъра на енергетиката Андрей Живков и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.

 

Лечебните заведения апелират и за отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които за определения програмен период бенефициентите –болници да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база. Подобна подкрепа за компенсиране на разходи по повод извънредна ситуация вече бе оказана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Представителите на болничните асоциации искат и държавата да настоява пред Европейската комисия за спешно отваряне на фондовете за енергийна ефективност и облекчаване на режима за кандидатстване по тях от страна на болниците.

 

От болничния сектор подчертават, че приетото Решение от 20 януари 2020 г. на Министерски съвет за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РЕШЕНИЕ № 739 на министерски съвет от 2021 г. оценяват като крачка в правилната посока, но в случая с болничното здравеопазване и като крайно недостатъчна за подсигуряване на безпроблемното му функциониране.

 

„Аргументите, че компенсациите могат да се разглеждат като държавна помощ, което е в разрез с нормативите на Европейския съюз, важат както за частичното компенсиране, така и за пълното. И ако досега то е било възможно без да се влиза в разрез с нормативите на ЕС, би трябвало да бъде възможно и за напред“, коментират от болничните сдружения.  Те допълват и, че от началото на тази година някои от най-големите търговци на енергия фактурират за авансово заплащане енергия, която все още не е консумирана. Това прави условията за осъществяване на нормална работа на болниците още по-невъзможни.

 

Дългоочакваната корекция на цените на медицинските дейности цели на първо място да изправи диспропорциите в заплащането на отделните видове дейности и да преодолее диспропорциите в предлагането на медицински услуги на гражданите. Тази стъпка ще помогне донякъде да се компенсират увеличените разходи за персонал, медикаменти и консумативи, външни услуги, но не и на увеличените разходи за електроенергия с 3 до 5 пъти.
 


© 2024 BBA All rights reserved!