Болниците докладват ефекта от лечението

10.07.2019

Източник: в. Телеграф 

Към задълженията на лечебните заведения се предлага въвеждането на задължение за ежедневно предоставяне на информация на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Тя ще касае проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти. Според МЗ по този начин ще се създадат липсващите понастоящем гаранции за осигуряване на информация от ангажираните с проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти лечебни заведения. Предлагат се и административно-наказателни разпоредби за случаите на нарушаване на въведените задължения. "Цели се да бъдат сведени до минимум предпоставките за отказ на информация от страна на лечебни заведения", пише в мотивите.


© 2024 BBA All rights reserved!