Болници в страната провеждат кампания за ранно откриване на бъбречни заболявания

09.05.2024

Големи болници в страната стартират кампания за ранно откриване на хронични бъбречни заболявания (ХБЗ). Това стана ясно при представяне на проекта „Здрави ли са бъбреците ти“?, който се провежда благодарение на Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели (АПБЗ) и Българска болнична асоциация (ББА) с подкрепата на Българско дружество по нефроллогия и Дружество на кардиолозите в България. Болниците партньори по проекта са УМБАЛ Медика Русе, МБАЛ „Света Анна“ София, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, МБАЛ „Уни Хоспитал“ Панагюрище, „Аджибадем Сити Клиник – УМБАЛ Токуд“ София, УМБАЛ „Каспела“ Пловдив, МБАЛ „Света София“ София.

 

В лечебните заведения за период от три месеца ще се осъществява ранна диагностика на рискови пациенти за ХБЗ и ще се информират тези пациенти за значимостта на заболяването.

 

Проектът на АПБЗ и ББА си поставя за цел повишаване на информираността на обществото, лекарите и на пациентите в риск за хронични бъбречни заболявания, подобряване на ранната диагностика, намаляване на смъртността и инвалидизацията, както и промяна на нормативната уредба. Последното включва автоматично изчисление на степента на бъбречна функция във всички лаборатории в страната, подобряване на скрининга в болниците и от страна на личните лекари и провеждане на национален скрининг за хронични бъбречни заболявания сред рисковите групи пациенти.

 

„В началото на заболяването човек няма как да разбере, че има проблем, тъй като няма симптоми, а единствено лека умора. Затова и ХБЗ се нарича „тиха пандемия”. Статистиката показва, че 9 от 10 човека, които имат ХБЗ не знаят, че имат това заболяване“, обясни адв. Христина Николова, председател на АПБЗ. Тя допълни, че една от целите на кампанията е да се образоват пациентите за бъбречните заболявания.

 

Хроничното бъбречно заболяване тихо набира скорост и затова от ББА искаме да покажем колко лесно е пациентът да бъде в центъра на всичко, което правим. Специална благодарност към пилотните болници, които демонстрират силна социална отговорност.“, заяви адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация.

 

По думите на проф. Борис Богов, член на Експертния съвет към Министерство на здравеопазването процентът на хората, страдащи от ХБЗ е 10 пъти по-голям в сравнение с пациентите с онкологични заболявания в България. Проф. Богов обърна внимание на рисковите фактори за ХБЗ, а именно захарен диабет тип 2, високо кръвно налягане, сърдечни проблеми или инсулт, наднормени килограми, тютюнопушене. Той обърна внимание и на проблема със злоупотребата с добавки.

 

Проектът стартира на 1 май 2024 г. и в рамките на три месеца пациентите от отделенията по кардиология и ендокринология в болниците, участващи в проекта, ще бъдат изследвани за глумерулната филтрация /eGFR/ и наличието/липсата на албуминурия – основни показатели за функциониране на бъбречната функция. В случаите на данни за развитие на ХБЗ пациентите ще бъдат консултирани от нефролог и ще им бъдат предоставяни образователни материали.

 

Контакти:

office.apbz@gmail.com

Адв. Христина Николова,

Председател на АПБЗ

0887827660

 

pr@bba-bulgaria.com

Адв. Свилена Димитрова

Председател на ББА

0878731102


© 2024 BBA All rights reserved!