Болничните организации се обединиха в обща позиция по няколко наболели въпроса в сферата на здравеопазването

20.09.2019

На 17.09.2019 г. се проведе поредна обща среща на болничните организации в България. Повече от 2 месеца, всички регистрирани в България сдружения на болници работят по съвместни предложения  и  начини, които ние като експерти предлагаме за решаване  по реалните проблеми в здравеопазването. На 18.09.2019 г. предложенията бяха официално входирани в Министерство на здравеопазването по повод на текущото Обществено обсъждане на предложените от здравния министър промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Със законопроекта отново се прави опит да се направят и концептуални промени, относими към други нормативни актове, в т.ч. темата за необходимостта от доплащания. Тази тема беше повод организациите да разгледат няколко модела за остойностяване на системата от Клинични пътеки, приложени в други държави и да предоставят на МЗ идеен вариант за действителни стойности на здравните услуги.

Болничните организации излизат с предложение да се възстановят основните принципи на солидарност и справедливост и задължението всеки българин да  заплаща здравната си осигуровка в  определения размер -  8%, а за категориите български граждани, осигурявани от държавата, Републиканският бюджет да внася на 12 равни месечни вноски пълния им размер както всички останали граждани. По предварителни разчети така приходите за здраве ще се увеличат с над 1 млрд. лева, което ще промени финансовата макрорамка на бюджета за здраве, ще премахне  неравнопоставеността на българските пациенти и ще доближи финансирането на болничната медицинска помощ до реалните й стойности.

Всички предложения и обосновки на специалистите ще бъдат официално представени и на Министър-председателя  на Р България, предвид обсъждането на бюджета на НЗОК за  2020 г.

Болничните асоциации настояват за  спешно решение и незабавно изплащане на изработената от лечебните заведения надлимитна дейност за минали години, за което нееднократно излизаме с декларации!


© 2024 BBA All rights reserved!