Близо 7 пъти се увеличили болничните заради карантината

20.07.2020

Източник: в. Дума

 

Болничните за карантина от 408 през януари нарастват на 2804 през юни, показват данните на НОИ. В същото време болничните за други заболявания намаляват, коментират от осигурителния институт.

Интересен факт е, че след март, т.е. в най-интензивния период от разпространението на коронавируса, приетите болнични листове намаляват, коментират от НОИ. През април, март и юни са приети почти двойно по-малко болнични листове в сравнение с януари, февруари и март. В условия на пандемия единствено болничните за карантина нарастват. От началото на годината до 30 юни са приети 1 273 242 болнични листове, като в това число не са включени тези за трудова злополука и професионална болест.

За полугодието НОИ е изплатил немалко пари за обезщетения за безработица. Ако през декември

2019 г. са платени обезщетения на около 70 хил. души, то през юни вече са над 147,5 хил. Този скок според експертите се дължи основно на безработните без стаж или доход от друга държава (т.е. хора, които не са работили в чужбина). С въвеждането на извънредното положение бяха съкратени десетки хиляди работници и след април, когато бе получен рекорден брой заявления (над 68 хил.), те започнаха да намаляват.

Постъпилите през май осигуровки са 496,2 млн. лв., което в сравнение с предходния месец е намаление с близо 146,4 млн. лв. (около 23%). Намалението е в пряка зависимост от спада в броя на осигурените през април спрямо май. От НОИ обаче са установили, че спадът в приходите от осигуровки е по-голям от спада на осигурените лица, което подсказва, че освен съкращения на персонал, налице е и намаление на общия брой на отработените часове.


© 2023 BBA All rights reserved!