ББА търси всички гледни точки по темата за обществената отговорност към медицинските специалисти

25.09.2023

Българска болнична асоциация организира Второ издание на болничен мениджърски консилиум по формиране на политики в сектор „Здравеопазване“ относно :

 

Обществената отговорност към медицинските специалисти. Позиции и роли.

 

Събитието ще се състои на 10 октомври в София, а за активно участие в него ББА отправи покани към представителите на изпълнителната, законодателната власт и неправителствения сектор. 

 

Събитието, което отново е под наложения от ББА бранд - BEST HOSPITALS поставя изключително актуалната тема с надеждата да се чуят всички гледни точки и да се предложи решение, което да подобри както комуникацията и отговорността към и от страна на медицинските специалисти, така и функционирането на здравната ни система като цяло. 

 

ББА вярва, че грижата за нормалното протичане на дейността на медицинските специалисти е една от гаранциите, че ние ще можем да ги задържим и мотивираме да работят и да се развиват в България. 

 

Събитието се осъществява с подкрепата на

 


© 2024 BBA All rights reserved!