ББА стана член на КРИБ

18.12.2015

Управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - "Гласът на българския бизнес" разгледа молбата на Българска болнична асоциация и прие същата за член на конфедерацията. 


© 2022 BBA All rights reserved!