ББА: От най-съществено значение е преходът към нов модел да не се отрази негативно на пациентите. Важно е да отпаднат административните ограничения като лимити и мораториуми.

21.09.2018

Източник: Zdrave.net 

Българска болнична асоциация, която обединява лечебни заведения за болнична помощ, приветства реформата в сектора. В основата на тази подкрепа e да се даде възможност на пациентите да избират спокойно къде да се лекуват. Това пише в декларация на ББА по повод предложените за обществено обсъждане модели за реформа на здравното осигуряване.

Според тях е важно обаче при реформата да се намери модел, при който да отпадне необходимостта от административно ограничаване на медицинската помощ, съществуваща сега под формата на различни мораториуми, лимити, стандарти и други бариери пред достъпа на болните до лечебните заведения.

От друга страна промяната не следва да бъде свързана с ограничаване ролята и отговорността на лекарите, в управлението и регулацията на медицинската помощ, смятат от ББА.” Важно е промените да се случат с активното участие на всички участници в сектора, болничните асоциации и Българския лекарски съюз, които да дадат принос при изработване и изпълнение на технологичните детайли, касаещи промени в здравната система, медиацията и арбитрирането на процесите в лечебната дейност и др. Това ще бъде гаранция за въвеждане и стандартизиране на добрите медицински практики”, пишат в декларацията.

Развитието на конкурентната среда ще даде силен стимул за повишаване на качеството на медицинската помощ и ще направи контрола върху разходваните средства много по-ефективен. Конкуренцията за избора на пациента е най-силния стимул за повишаване на частните и публичните инвестиции в човешките ресурси и в здравната инфраструктура.

„Като заявяваме своята позиция в подкрепа на реформите, ние декларираме, че сме готови да участваме активно в целия процес на подготовката и реализацията на новия модел на здравно осигуряване. Разбира се, важен момент е как и при какви условия би се осъществила промяната. От най-съществено значение е преходът към нов модел да не се отрази негативно на пациентите и на достъпа им до необходимите здравни услуги. Ето защо, изразяваме готовност за участие чрез нашите експерти, в работни групи в МЗ, които да разработят възможните сценарии и да се погрижат за обезпечаване на спокойствието на всички пациенти”, пишат още от Българска болнична асоциация в декларацията.


© 2024 BBA All rights reserved!