ББА настоява замяната на лекарства да е възможна единствено със санкция на лекаря

12.10.2023

Българската болнична асоциация категорично подкрепя позицията на Българския лекарски съюз по повод реакцията му на Отвореното писмо на УС Български фармацевтичен съюз от, адресирано до министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков.

 

ББА смята, че отговорността за лечението и здравето на пациента, и нормативно и медицински е вмененав ръцете на неговия лекуващ лекар. В този смисъл предложението на Българският фармацевтичен съюз, фармацевтите да заменят,  предписан по търговско наименование от лекаря лекарствен продукт с лекарствен продукт на друга фирма, дори да е със съгласие на пациента,  не следва да бъде въвеждано като практика при лечението на пациентите.

 

ББА настоява замяната на лекарства да е възможна единствено със санкция на лекаря, както е предвидено и в действащото в момента законодателство в чл. 34 от Наредба № 4 за Условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 

 

В заключение на изложеното ББА ясно заявява, че не е против въвеждането на възможността за генерично заместване на медикаменти, но това да става с изричното решение на лекаря. Назначеното от него лечение е функция на диагнозата, която е поставил и той единствен носи отговорност за живота и здравето на пациента.

 

Диагностичния процес при лечението на един пациент е комплексен и включва клиничен преглед, параклинични данни, диференциална диагноза и диагноза. Този процес не е от компетентността на фармацевтите, за да можем да допуснем подмяна на транскрипцията й в искания смисъл. Подобна практика не е в интерес на  самия пациент, нито на постигането на качествен резултат при неговото лечение.


© 2024 BBA All rights reserved!