Българска болнична асоциация с нов председател.

25.07.2019

Адв. Свилена Димитрова стана Председател на Управителния съвет на Българска болнична асоциация (ББА), след провело се годишното отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението. 

 

Избора на нов Председател на сдружението и състав на Управителен съвет бе гласуван съгласно устава на ББА и ротационния принцип за избор на Председател и зам.-председатели в следващия двугодишен мандат.

 

Адв. Димитрова гради професионалната си експертиза от повече от дванадесет години, като в последните 10 години специализира медицинско право. Учредява адвокатско дружество Д§П през 2006 г., а днес освен с управлението на адвокатската кантора, активно се занимава с обществена дейност. От 2015 г. е зам.-председател на Българска болнична асоциация.

 

За зам.-председатели за следващият мандат бяха избрани г-жа Елена Христева и г-н Андрей Марков.

 

Сдружението е и с нов официален адрес в гр.София, бул.Цар Борис III № 85, ет.1, оф.2.


© 2024 BBA All rights reserved!