Българска болнична асоциация: Незаплащането на здравните услуги вече е видимо опасно

18.10.2017

Източник: в. Дневник

Българска болнична асоциация се присъединява към призива на БЛС за заплащане на извършената медицинска дейност на лечебните заведения в периода април 2016 г. до април 2017 г., която е известна като „надлимитна”.

Незаплащането на предоставените от лечебните заведения здравни услуги е много опасно и подлага на риск цялата здравна система. Неслучайно тази седмица сме свидетели на колапс на болницата във Враца. Предизвикателствата пред болничното здравеопазване в България са валидни за всички болници независимо от собствеността им.

В последните три години на болниците бяха наложени месечни лимити. Те не отразяват правото на пациентите за свободен избор къде да се лекуват, ограничават възможността за въвеждане на нови дейности от ЛЗ, неглижират задължението на болниците да не отказват лечение на спешни пациенти /в т.ч. с инсулти, инфаркти и т.н./. Това доведе до натрупване на милиони левове неразплатена, но извършена дейност. ББА отчита като силно положителен знак реакцията на министъра на здравеопазването да заплати спешно надлимитната дейност на МБАЛ-Враца. Продължаващото забавяне на плащанията към всички лечебни заведения в България трябва да бъде преустановено веднага, защото то убива не болници, а хора.

Министър Петров направи още една правилна констатация, която подкрепяме. Цените на медицинските дейности - клинични пътеки (КП), не са повишавани от 2006 г. Всички знаем колко пъти за тези 11 години са нараснали разходите за фонд „Работна заплата”, ток, вода, горива и т.н. Всички болници полагат огромни усилия да се справят с дефицита на медицински кадри. В условията на свободен европейски пазар натискът за повишение на заплатите е ежемесечен.

Освен това – грижа на болниците е осигуряването на съвременна апаратура за диагностика и лечение и консумативи, които са на европейски цени.

В резултат на това и в съчетание с посоченото неповишение на цените на КП всички болници, независимо от собствеността им, реализираха огромни загуби.

На следващо място да не забравяме, че сме подложени на ежегодни промени в нормативната уредба, която въвежда нови изискванията към лечебните заведения, без ясна визия и дългосрочна стратегия. Нерядко тези промени са незаконосъобразни и впоследствие отменяни от съда. Това води до нарастване на разходите на болниците с цел да се покрият новите условия, които впоследствие отпадат. Липсата на добра нормативна база е пречка за нормалната ни работа.

Формиране на политиката в здравеопазването не е лесна задача. ББА призовава отговорните институции да осигурят предвидимост и приоритетно финансиране на медицинските дейности на лечебните заведения – да се заплатят задържаните плащания и да се актуализират цените на клиничните пътеки. Само парите, отделени за дейности, могат да задържат лекарите в България, да осигурят инвестиции и просперитет на болниците и качествено лечение на българските граждани. Нека не свеждаме здравеопазването в България до продажба на лекарства от аптеките и здравен туризъм в чужбина.

По този повод считаме, че между Министерството на здравеопазването и лечебните заведения трябва да има продуктивен диалог. ББА предлага своята експертна помощ и подкрепа в опитите да се намери устойчивост и стабилен здравен модел.


© 2023 BBA All rights reserved!