Андрологичната лаборатория в МБАЛ „Надежда” - с най-съвременно оборудване и разполага с последно поколение инкубатори NewBrunswick

12.04.2021

Източник: МБАЛ за женско здраве "Надежда" 

 

Андрологичната лаборатория в МБАЛ „Надежда” е снабдена с най-съвременно оборудване и разполага с последно поколение инкубатори NewBrunswick, създаващи оптимални условия за култивирането на сперматозоидите.

 

Ламинарните боксове са с вертикален поток на въздуха и затоплящ плот, осигуряващи стерилността и благоприятната температура за работа с чувствителните клетки. Лабораторията разполага със система за филтриране и пречистване на въздуха “Coda air “, като помещенията са с ограничен достъп.
Налична е система CASA за компютърна оценка и анализ на сперматозоидите.Специално внимание е отделено на пациентите с инфекциозни заболявания. В лабораторията има обособено отделно помещение за извършване на процедури по анализ, обработка, замразяване и размразяване. Така се гарантира сигурността на всички пациентски проби.

 

Лабораторията притежава центрофуги с летящи ротори, осигуряващи мека и щадяща обработка на сперматозоидите.

 

Криоконсервирането на гаметите дава възможност за дълготрайното им съхранение в специализирана криобанка, като се запазва тяхната жизнеспособност за следващи опити.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!