Адв. Свилена Димитрова: На България не би трябвало да бъде наложена наказателна процедура

10.10.2023

Източник: Zdrave.net

 

 

"Няма основание на страната ни да бъдат налагани наказателни процедури". Това заяви председателят на Българска болнична асоциация адв. Свилена Димитрова в интервю за специализирания здравен сайт - здраве.нет по повод факта, че миналата седмица депутатите окончателно отхвърлиха предложението частните болници да правят обществени поръчки.

 

"В мотивите, с които бе обоснована исканата промяна не се съдържа конкретна информация за несъответствие в конкретна разпоредба на цитираната Директива или друг нормативен акт на България или Европейския съюз. Директивата визира „публичноправни организации“, каквито всъщност частните болници не са. Трите основни характеристики на „публичноправна организация“ са да са създадени с конкретната цел да задоволяват нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер, имат правосубектност и в по-голямата си част се финансират от държавни, регионални или местни органи или от други публично-правни организации. Изискването поставено в анализираната Директива, с която следва да се съобразим, е кумулативно т.е. организациите трябва да притежават едновременно и трите характеристики. Частните лечебни заведения покриват две от трите критерия -втория и третия, но не покриват първото изискване, тъй като те са такъв вид правни субекти, които трябва да управляват приходите и разходите си, и не могат да работят единствено в обществен интерес. С всичко изброено дотук, следва да заключим, че на страната ни не би трябвало да бъде наложена наказателна процедура.", обясни адв. Димитрова. Според нея решението на народните представители по отношение на търговете в частните болници е правилно.

 

"Приемането на законопроекта в този му вид би оказал огромен негативен ефект върху болниците, но най-вече щеше да затрудни възможността българските граждани, както и здравноосигурените граждани на други страни-членки на ЕС, да упражняват своите здравноосигурителни права в България. Пътят към лечението на хората не е добре да бъде затрупван с административни прегради, особено когато за това липсва и икономическа аргументация, какъвто е случая. Частните болници винаги са заинтересовани да купят на най-добрата цена, защото управляват в условията на конкурентна среда и трябва да оцеляват без държавна помощ", обясни адв. Димитрова.

Цялото интервю вижте тук

 


© 2024 BBA All rights reserved!