63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока

14.09.2020

Източник: Дарик Радио

 

63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока. Това сочат данните от национално представително проучване на агенция „Тренд“, проведено миналия месец. едва 25% от участниците в него преценяват, че имат добър достъп до съвременни лекарства, докато за 54 на сто от хората това не е така. Подобна е преценката им и за възможността за използване на съвременни терапии. Според 20% от анкетираните, българите имат достъп до тях, но за 60 на сто те все още не са достъпни за пациентите у нас. Отношението на българите към здравната система остава негативно, въпреки известната позитивна динамика в последната близо година.

Репортер: Хората виждат основните проблеми в здравната система най-вече във високото доплащане за медицински услуги и в липсата на медицински кадри. След това се нареждат проблемите с лошото състояние на болниците и високото доплащане за лекарствата. Според 47% от българите, тези негативи се дължат най-вече на лошия контрол в системата, както и на недостатъчното финансиране. Огромното мнозинство от гражданите са на мнение, че трябва да се отделят повече средства за здравеопазването, като това са посочили 86% от хората. Държавата трябва да вземе тези средства от приходите от акцизи за цигари и алкохол, смятат 74 на сто от анкетираните, а не от повишаване на осигурителната тежест, което са посочили 10% или от въвеждане на допълнително здравно осигуряване, както смятат други 18 на сто. Проучването е проведено сред 1005 респонденти през август тази година от агенция „Тренд“ по поръчка на Инициативата „Заедно за повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.

 

 


© 2024 BBA All rights reserved!