30% авансово да се плаща на болниците предлага БСП

12.03.2018

Източник: в Дума

На изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК, се предоставя ежемесечно, до 5-о число на съответния месец, аванс в размер на 30% от 1/12 част от изплатените от РЗОК публични финансови ресурси през предходната бюджетна година. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен в парламента от народните представители от БСП Валентина Найденова, Георги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев.

Целта на законопроекта е да бъдат осигурени оборотни средства на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК, с които да бъдат посрещнати дължимите разплащания, мотивират предложението си депутатите от БСП. Според тях с авансово предоставените средства болниците ще могат да плащат постоянните разходи през месеца и така ще гарантират достъпна и своевременна медицинска помощ както за здравно осигурените пациенти, така и за неосигурените, за които е предвидено финансиране в държавния бюджет.

На лечебните заведения са необходими оборотни средства, с които да посрещнат разходите за персонал, НОИ, НАП, доставчиците на външни услуги и др. Крайната цел, която се поставя с предложените промени, е повишаване на ефективността и икономичността, както и намаляване на задълженията на болниците, става ясно от мотивите към законопроекта.

Депутатите от левицата предлагат изменение и допълнение на чл. 47, който регламентира извършената и отчетена медицинска помощ, която трябва да се плаща от РЗОК на базата на представени отчетни и счетоводни документи.

Вносителите уточняват, че административната тежест ще се увеличи само за НЗОК, защото ще се извършват 2 банкови превода за всяка болница, която е договорен партньор на касата. За прилагането на предложението се налага корекция само в Националния рамков договор.


© 2023 BBA All rights reserved!