190 млн. лева дефицит в бюджета

02.09.2020

Източник: в. Телеграф

 

190,4 млн. лева ще е дефицитът в бюджета през август, сочат предварителни данни на Министерството на финансите.

Това се дължи основно на спад в постъпленията, допълват от ведомството.

Очаква се приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към август да достигнат 28,7 млрд. лв. Спрямо същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи се свиват с 949,8 млн. лева. От своя страна постъпленията от помощи се увеличават с 430,9 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти от наложените ограничения у нас и в света за ограничаване разпространението на коронавируса.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз към август тази година, възлизат на 27,2 млрд. лв. Това се равнява на 56,9% от актуализирания годишен разчет. За сравнение година по-рано разходите бяха в размер на 28,2 млрд. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на миналата година се наблюдава при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.


© 2024 BBA All rights reserved!