10 млн. лв. излишък отчете здравната каса

28.06.2018

Източник: в. Труд

НЗОК отчете бюджетен излишък от 10,162 млн. лв. към 31 декември 2017 г. Документът с годишните разходи, трансфери и дейности на здравната каса беше одобрен в сряда от правителството. Две от причините за такъв излишък при недофинансирани пера в здравната система са увеличени приходи от вноски на осигурените лица и добри отстъпки при договарянето на цени на лекарствата. Постъпилите през 2017 г. намаления на медикаменти за злокачествени заболявания са в размер на 39,551 млн. лв., отчита касата.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. възлиза на 3,581 млрд. лв.

Постъпилите към 31 декември здравноосигурителни приходи са в размер на 3,538 млрд. лв., което представлява изпълнение от 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита ръст с 280 млн. лв. или с 8,6%, става ясно още от годишния отчет на касата.

 


© 2022 BBA All rights reserved!