УС на ББА с изявление относно епидемиологичната обстановка с вирусна инфекция COVID 19

11.03.2020

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми граждани,

Обръщаме се към Вас относно настъпилата епидемиологична обстановка с вирусна инфекция COVID 19, както и зачестилите въпроси на пациентите, могат ли да се обръщат към частни лечебни заведения в този случай.

Искаме да ви уверим, че частните болници са единна и неразделна част от здравната система в България, която има равностойни функции с държавните болници. В ББА членуват 90% частни лечебни заведения и всички лечебни заведения за болнична помощ – членове на Българска болнична асоциация, са предприели необходимите и установени в страната мерки за ограничаване на рисковете от заболяване и адекватно провеждане на лечението на пациенти. Към този момент са приведени в изпълнение получените указания от компетентните институции на световно и местно ниво, съдържащи мерки за недопускане и ограничаване разпространението на вируса на територията на лечебните заведения.

Освен това имаме готовност да ангажираме нашите лаборатории за изследване на пациенти с COVID-19, както и да прилагаме бързи тестове за диагностика на пациентите и медицинския персонал, в случаи на съмнения за заразяване с COVID-19.

 

За целта очакваме да ни бъдат предоставени от Националния кризисен щаб:  специфичния реактив, необходим за провеждане на изследванията; предпазни костюми за персонала, както и другите съпътстващи епидемиологичната стратегия средства за превенция и защита – както на пациентите, така и на персонала.

По информация от Световната здравна организация, разпространението на COVID 19 може да бъде значително забавено или дори обърнато чрез прилагането на здрави ограничителни и контролни дейности.  

 

В тази връзка ви информираме, че болниците, които членуват в Българска болнична асоциация са предприели всички необходими действия, които са заложени в предписанията, за да се осигури подготовка и обезпечение на всички пациенти, в случай на нужда от медицинска помощ и са с ниво на обезпеченост на реакцията над средното за страната.

Имаме готовност, заедно с колегите от всички лечебни заведения в България, да вземем участие във всички организирани от правителството противоепидемични действия в зависимост от конкретната ситуация и нужди, като  очакваме Националния кризисен щаб да посочи алгоритъм за това, както и да обяви национален план за финансиране на епидемиологичната ситуация.

 

11.03.2020 г.                                                                УС на ББА


© 2023 BBA All rights reserved!