Съдът преобърна поръчката за е-здравеопазване

10.12.2019

Източник: в. Сега

Стемо-Гама Консулт" ще изпълнява повечето от дейностите по въвеждането на електронно здравеопазване у нас. Това произтича от окончателно решение на Върховния административен съд от 6 декември т.г., което позволява на здравното ведомство да определи изпълнител за изграждане на електронно медицинско досие, както и за е-рецепта и е-направление.

Обществената поръчка за е-здравеопазване за 1.9 млн. лв. бе прекратена от МЗ В частта й за електронно досие поради наличието само на един допуснат участник - "Стемо-Гама Консулт". Съдът обаче постановява, че това е неоснователно, поради което е върнал поръчката на МЗ на етап "оценяване, класиране и определяне на изпълнител". По втората част на поръчката - за електронни рецепта и направление - съдът също се произнася в полза на въпросната фирма. Тя бе класирана на второ място след консорциум "Е-здравни системи", но КЗК постанови след нейна жалба, че процедурата трябва да се върне в министерството, а класираният на първо място да бъде отстранен, тъй като не е представил сертификати за внедрена система за сигурността на информацията и за управление на други услуги. Съдът на практика потвърждава решението на КЗК, като на първо място трябва да бъде класирана "Стемо".

Фирмата вече сключи договор с министерството за разработване на подсистема за електронни административни услуги за 1 млн. лв. и за изграждане на информационен здравен портал за 492 хил. лв. Преди това "Стемо" получи и проекта за разработване и внедряване на национални номенклатури, здравни информационни стандарти, идентификация и др. на бъдещата национална информационна здравна система (срещу 2.3 млн. лв.). Целият проект за е-здраве е за 12 млн. лв., като все още не са обявени поръчки за всички дейности.


© 2023 BBA All rights reserved!