С близо 14 500 са намалели медицинските сестри за 37 г.

05.09.2017

Източник: в. Дума

От 45 449 през 1980 г. медицинските сестри у нас през 2016 г. са намалели на 30 976. Това става ясно от най-новите данни на Националния център по обществено здраве и анализи. През м.г. сестрите са с 421 по-малко от 2015 г. От изнесените данни става ясно, че пикът е бил през 1990 г., когато сестрите в страната били 53 810, 10 години по-късно вече са с над 21 хил. по-малко. През 80-те и 90-те години на ХХ в. е спазено изискването на един лекар да се падат поне 2 медицински сестри, но от 2000 г. насам медицинските специалисти застрашително намаляват.

Не така стоят нещата с лекарите, става ясно от статистиката на НЦОЗА. Ако през 1980 г. са били 21 796, то през 2016 г. са със 7743 повече. Това означава, че на един лекар се падат по 1,048 сестри.

Акушерките също намаляват почти наполовина за последните 37 години - от 7897 през 1980 г. на 3254 през м.г. Фелдшерите от 7355 намаляват на 2255. За разглеждания период най-незначителен е спадът на клиничните и рентгеновите лаборанти - от 6757 на 5962. Ако през 1980 г. на 1 лекар се падали по 407 пациенти, сега са 240.

Председателката на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева неведнъж коментира, че по отношение най-вече на медицинските сестри и акушерките ситуацията у нас е катастрофална. Анализите на асоциацията сочат, че над 10 хил. сестри и акушерки са напуснали страната, а около 15 хил. са сменили професията си заради ниско заплащане, неуважение към личността и професията им, неспазване на трудовото законодателство, липса на стандарти по здравни грижи. Въпреки че Колективният трудов договор предвижда начална заплата за медицинска сестра от 700 лв., това не се спазва на повечето места поради недостиг на финансови средства в лечебните заведения. По данни на БАПЗГ средната възраст на медицинските сестри е 53 г.

За разглеждания период броят на зъболекарите почти се е удвоил - от 4839 на 8011.

През 2016 г. болниците са 321 - с 1 по-малко от 2015 г. Най-малко са болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - 10, а предходната година са били 11. Въпреки това обаче леглата в тези лечебни заведения за година се увеличават с 60. Специализираните болници за рехабилитация се увеличават с 3 и през 2016 са 21. От години се говори, че именно болниците за долекуване и продължително лечение трябва да се увеличат у нас, но това не се случва. Хосписите са с 1 повече от предходната година, а леглата в тях са 1079.

Общият брой на болничните легла е 49 589, което е с 561 повече от предходната година, независимо от опитите на Петър Москов като здравен министър да бъдат намалени

 


© 2023 BBA All rights reserved!