При „постковиден синдром“ оплакванията продължават 6 - 12 седмици

02.03.2022

Източник: МБАЛ "Бургасмед"

 

Д -р Павлинка Хубанова, началник на Отделение по нервни болести в „Бургасмед“:

При „постковиден синдром“ оплакванията продължават 6 - 12 седмици.Описват се като мозъчна мъгла и се изразяват с нарушена концентрация и внимание, главоболие, паметови нарушения, шум в ушите, астения (отпадналост), тревожност.

 

Д-р Хубанова, с какви неврологични усложнения са хората, които напоследък търсят помощ в „Бургасмед“ и доколко те са предизвикани от прекарана ковид инфекция?

 

В новата реалност учените и практикуващите лекари използват термина „невроковид“, за да опишат изявите на ковид в мозъка, включително често появявящото се главоболие, загуба на мирис и по-рядко срещани проблеми като инсулт, енцефалопатия и синдром на Гилен Баре.

 

Напоследък се увеличиха пациентите с така наречения постковиден синдром. При тях оплакванията продължават 6 - 12 седмици след позитивен тест или наличие на симптоми на Ковид. Описват се като мозъчна мъгла и се изразяват с нарушена концентрация и внимание, главоболие, паметови нарушения, шум в ушите, астения (отпадналост), тревожност.

 

За щастие тежките инсулти не са чести, защото Ковид 19 води до микротромбози и увреждане на малките съдове. Уврежданията не са тежки и фатални, обратими са, и след няколко месеца отзвучават без да водят до дългосрочни последствия. Пациентите трябва да приемат назначената от лекуващия ги лекар антиагрегантна, или при по-рисковите групи - антикоагулантна терапия.

 

Колко важна е при неврологични проблеми бързината, с която болният търси лекарска помощ?

 

От изключителна важност е да не изчакват симптомите да отзвучат сами. Особено при острите мозъчно-съдови инциденти първите четири часа и половина са решаващи за изхода от заболяването, защото това е времето за провеждане на спeцифично лечение, което е най - съвременното лечение намаляващо смъртността и инвалидизацията. Важни за ефективността на лечението са два периода - "от врата до врата", тоест колко бързо пациентът е транспортиран до болницата, което зависи от това доколко рано близките са разпознали признаците на инсулт. Вторият период - "от врата до игла" - изцяло зависи от екипната работа на лекаря в Спешната помощ, на дежурния невролог, екипите на Образна диагностика и Клинична лаборатория. Този период при нас е около 30 минути, което отговаря на световните стандарти.

 

Прилага ли се тромболитично лечение за исхемичен инсулт на болни от ковид?

 

При всички болни, които са в терапевтичен прозорец, имат овид?показания за провеждане на лечението и нямат противопоказания съгласно установен стандарт, провеждаме тромболиза. Ковид 19 не е противопоказание за провеждане на тромболиза. През изминалите вече две години на пандемична обстановка сме провеждали тромболитична терапия и сме отчитали отлични резултати.

 

Как технически е обезпечено вашето отделение?

 

Болницата ни разполага с най-модерно високотехнологично оборудване, което изключително много ни помага в работата. За образна диагностика това са ЯМР, компютърна томография и ангиограф, а за функционална диагностика - апарати за Доплерова сонография, електромиография, електроенцефалография. Но добрите резултати, които отчитаме се дължат освен на техническото обезпечаване, а също и на висококвалифицирания и мотивиран екип на Отделението по нервни болести.

 

Интервюто може да намерите тук.


© 2022 BBA All rights reserved!