Пo-чист аерозол, по-чист въздух

13.04.2022

Източник: Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

 

Как Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) анализира качеството на въздуха на закрито

 

Как се разбира, че качеството на вдишания въздух е лошо? За някои хора първият признак е визуален, например смог или черен дим. Но наличието на нещо видимо не показва колко са вредни съставните вещества във въздуха. Най-добрият начин е отделните вещества във въздуха да бъдат анализирани, независимо дали имат миризма или цвят.

 

Анализът на качеството на въздуха е важен фактор от научните изследвания за бездимните продукти на ФМИ, в конкретния случай електро нагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ), защото осигурява надеждна информация за потенциалното въздействие за околните при употреба на продукта. ФМИ измерва качеството на въздуха като анализира ефекта от ЕНТИ и цигарите в сравнение с фоновия въздух1. Това влияние е изследвано в три вида среда: домашна, офис и ресторант. След това всяка от тези среди е симулирана в лабораторни условия като се променя броя на хората в съответното пространство и количеството въздух в циркулация на база на европейския стандарт за вентилационните системи2.

 

Тестът в офис среда е проведен с трима души и степен на вентилация (количеството въздух влизащо/излизащо от стаята) от 156 м3/час. В теста за ресторантска среда са участват общо пет човека при степен на вентилация от 555 м3/час. Сценарият за тест в домашна обстановка включва същия брой хора, но степен на вентилация от 87 м3/час. Освен това, е проведено и последващо проучване с трима участници и 37 м3/час, чиито фокус е само върху домашната среда3.

 

За да се гарантира точност на измерванията и да се избегне кръстосано замърсяване, стаята е почистена с въздухочистител при степен на вентилация 750 м3/час с чист, филтриран въздух, а мебелите са почистени със смес от вода и етанол. С цел определяне на базови стойности, качеството на въздуха се определя преди употреба на ЕНТИ и цигари.

 

Поредността от дейности за всеки тест е: почистване с въздухочистител, измерване на базови стойности, повторно почистване, последвано от употреба на ЕНТИ или цигари. Анализирани са 18 различни съединения за трите вида среда, и 24 съединения в допълнителното проучване в домашна обстановка (представени в списъка „Тествани съединения“) както за ЕНТИ, така и за цигари. Във всички среди при употреба на ЕНТИ не се отчитат значителни разлики в сравнение с фоновия въздух за 16 от 18 измерени съединения, като две са с по-високи стойности – никотин и ацеталдехид, но тези стойности остават по-ниски от тези, предвидени в съответните изисквания4. За сравнение, при употреба на цигари се измерват значителни разлики при всички 18 съединения спрямо фоновите концентрации и техните стойности са по-високи от тези при ЕНТИ. Това води до заключението, че употребата на ЕНТИ в затворено пространство не влияе негативно на общото качество на въздуха на закрито.

 

Това са две от многобройните проучвания за ефекта от ЕНТИ върху качеството на въздуха на закрито проведени от ФМИ. Научните изследвания на компанията обхващат и ефектите от ЕНТИ за качеството на въздуха при ежедневни дейности, в заведения за забавление, магазини и в други реални условия, като те водят до същото заключение: няма негативно въздействие върху общото качество на въздуха на закрито. Резултатите от тези проучвания са описани в доклада на ФМИ относно отсъствието на вторичен дим в околната среда от ЕНТИ5, в който е представен общ преглед на независимите проучвания за въздействието от продуктите на компанията върху качеството на въздуха на закрито.

 

Забележка: проучвания като описаните са част от програмата за научна оценка на продуктите на ФМИ, а не част от усилия за промяна на регулаторните изисквания във връзка със забраната на пушенето.

 

Тествани съединения

Посочените по-долу 18 вещества са избрани като представителни маркери за качество на въздуха и маркери за неспецифични и специфични вещества в аерозола от ЕНТИ и цигарения дим:

 

RSP Ацеталдехид 1,3-Бутадиен
UVPM Акролеин Изопрен
FPM Кротоналдехид Толуен
Соланезол Формалдехид CO
3-етенилпиредин Акрилонитрил NO
Никотин Бензен NOx

 

В допълнително проучване са измерени:

 

Глицерин NNN
Пропилен гликол PM1/PM2.5
NNK TVOCs

 

 

Степен на вентилация за различните среди:

Ресторант: 555 m³/час = 7.68 промени на въздуха

Офис: 156 m³/час = 2.16 промени на въздуха

Дом: 87 m³/час = 1.2 промени на въздуха, и 37 m³/час = 0.5 промени на въздуха

 

1. M. I. Mitova et al., Comparison of the impact of the Tobacco Heating System 2.2 and a cigarette on indoor air quality. Regul Toxicol Pharmacol 80, 91-101 (2016).

2. ISO, ISO 16000-8:2007 Indoor air — Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions (2007).

3. M. I. Mitova et al., Air quality assessment of the Tobacco Heating System 2.2 under simulated residential conditions. Air Qual Atmosphere Health 12, 807-823.

4. World Health Organization, WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (2010).

5. "Scientific substantiation of the absence of Environmental Tobacco Smoke (ETS) emission during use of the Electrically Heated Tobacco System (EHTS) | PMI Science,".

 

Материалът е изготвен със съдействието на Филип Морис България

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.

 


© 2023 BBA All rights reserved!