На европейското дъно сме по недостиг на медсестри

02.12.2016

Източник: в. Труд

България е на предпоследно място в Европа по недостиг на медицински сестри на глава от населението - едва 4,4 на 1000 души население. Това съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Средно в Европейския съюз броят на белите касинки е два пъти по-голям 8,4. В държави като Дания, Финландия, Германия и други броят им е над 13 на 1000 души.

Заради катастрофално малкия брой медицински сестри у нас, в някои столични болници се наблюдава парадоксът те да получават по-високи заплати от самите лекари.

Хирургична и анестезиологична сестра на пълен работен ден например трудно може да се намери за по-малко от 1400 лева месечно възнаграждение, а лекар без специалност обикновено получава между 900 и 1200 лева, посочват от ЦЗПЗ. Това не важи, разбира се, за всички медсестри. Някои от тях, работещи в провинцията в малки болници или в извънболничната сфера, са на минималния осигурителен праг, но все пак тенденцията е съвсем ясно очертана.

При съотношението лекари-сестри страната ни се намира твърдо на последно място -11 сестри на 10 лекари. За сравнение средно в Европейския съюз това съотношение е 25 сестри на 10 лекари, а в най-развитите държави стига до 47 на 10.

Дефицитът на сестрите се компенсира от санитари, близки на болните или самите лекари. Там, където може, се наема и немедицински персонал.


© 2023 BBA All rights reserved!