МЗ все пак се коригира за медицинската експертиза

19.03.2019

Източник: в. Сега 

Министерството на здравеопазването все пак предлага нов, съобразен с исканията на хората с увреждания начин за определяне на нетрудоспособността. С промени в наредбата за медицинската експертиза ще се даде възможност отново хората със съпътстващи заболявания да получават по-високи проценти и съответно - повече добавки.

Наредбата беше променена през м.г. и предизвика недоволство и протести, тъй като намалява процентите на редица болни и ги лишава от социални придобивки. Според нея съпътстващите заболявания на даден човек се вземаха предвид само ако водещата му диагноза води до над 80% инвалидност, а съпътстващите са оценени с над 50 на сто нетрудоспособност. Първоначално от МЗ обявиха, че настоящият начин за изчисляване на процентите нетрудоспособност и степен на увреждане работи добре, но след това решиха да се съобразят с исканията на пациентите.

Затова сега от МЗ предлагат съпътстващите болести да се вземат предвид, когато водещото заболяване води до над 50 на сто инвалидност.

Причината е, че "резултатите от анализа, направен от Министерство на здравеопазването въз основа на информация от Националната експертна лекарска комисия, показват, че при 7.9% от преосвидетелстваните лица по повод обжалване пред НЕЛК се наблюдава постановяване на по-нисък процент в резултат на нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза". Анализът на Национално представените организации на хората с увреждания пък сочи, че при 14.5% от лицата, оставащи в диапазона 50 - 100%, се понижава групата инвалидност, последствието от което е намалена степен на социална подкрепа. 4.7% от хората пък отпадат от системата на социална подкрепа поради намаляване на досегашния им процент под 50.

 


© 2023 BBA All rights reserved!