Дават 400 млн. лв. повече за здраве

31.10.2017

Източник: в. Стандарт

400 млн. лв. повече за здравната каса са предвидени в бюджета за 2018 г., който вчера беше приет от МС. Приоритетите в проекта са свързани с продължаване на реформите в образованието, с отбраната и социалната и здравна политика. С Бюджет 2018 се осигуряват допълнително средства за учителите, като целта е привличане на млади хора в професията. Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г. От 2018 г. финансирането на училищата няма да зависи само от броя на учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период - и от качеството на образователния процес. Увеличават се и парите за заплати на полицаите и военнослужещите.


© 2023 BBA All rights reserved!