Ако скъпа терапия не лекува, фармацевтичните компании ще връщат парите на касата

08.01.2020

Източник: в. 24 часа

 

През годината цените на поеманите от НЗОК лекарства няма да се вдигат

Ако скъпи лекарства не постигнат очаквания ефект и не лекуват дадени пациенти, тогава фармацевтичните компании ще връщат парите, които Националната здравноосигурителна каса е платила за прилагането им. Това ще става чрез проследяване на ефекта от терапията.

Тази промяна се въвежда в проект на Наредба 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти от здравната каса, публикуван на сайта на здравното министерство.

Проследяването на ефекта от дадена терапия започна да действа като условие за заплащане на скъпи медикаменти през 2019 г.

Сега обаче касата заплаща за тях едва след като бъде отчетен резултат от терапията. Това, оказа се, създава финансови затруднения за болниците и аптеките, които ги отпускат, защото не могат да се разплатят с фирмите. Затова вече НЗОК ще плаща ежемесечно всички скъпи медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), но на 6 месеца Националният съвет по цени и реимбурсиране ще й предоставя анализ за отчетените резултати.

Ако се установи, че ефект няма, тогава фармацевтичните компании или техни упълномощени представители ще възстановяват изплатените от касата средства.

За целта НЗОК ще предоставя справка за заплатените средства за дадено лекарство за определен период за пациентите, при които е налице липса на резултат от терапията, става ясно от мотивите към проекта.

Парите трябва да се възстановят в 10-дневен срок от получаването на справката .

"Условието за проследяване на ефекта от терапията ще важи и за лекарства, при които в процедурата по включване в ПЛС не са представени доказателства за терапевтичния ефект и/или съотношението разходрезултат е стойностно неефективно", казаха от здравната каса за "24 часа".

Друга промяна, която залага проектът, е свързана с въвеждане на ново изискване. Според него при надвишаване на предварително договорените между НЗОК и фармакомпаниите суми за годината (което се прави по механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на касата) разликата ще бъде за сметка на самите компании

Това означава, че през годината няма да могат да се вдигат цените на медикаментите, за които НЗОК плаща напълно. Касата ще праща подробна информация до фирмите или техни представители на всеки три месеца, пише в проекта.


© 2023 BBA All rights reserved!