42 млн. лв. допълнително за здраве отпусна МС

13.09.2018

Източник: в. Труд 

Министерски съвет (МС) отпусна допълнителни средства в сферата на здравеопазването на обща стойност 42 млн. лв. за 2018 г. От тях 20 млн. лв. са за УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД за реализиране на инвестиции с цел прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Идеята е да се подобри възможността за посрещане на нарастващите здравни потребности на населението.

Други 5,9 млн. лв. ще бъдат отпуснати за националната научна програма "Иновативни нискотоксичии биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед).

С изпълнението й се очаква създаване на нови, съществено подобрени продукти, получени от природни източници. Общият бюджет на програмата от 5,9 млн. лв. е за периода 2018-2021 г., а изпълнението й ще се наблюдава от Министерството на образованието.

Допълнителни средства в размер на 16,1 млн. лв. са предназначени и за трансфер от Министерството на здравеопазването към бюджета на НЗОК.

На касата ще бъдат предоставени 8 млн. лв. за разходи за лекарства; за наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания и интензивно лечение; определени дейности за здравно неосигурени жени и др.

Останалите 8,1 млн. лв. ще се предоставят като капиталови трансфери на лечебните заведения за болнична помощ - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие.


© 2023 BBA All rights reserved!