150 млн. лв. дължи НЗОК на болниците за 3 години

31.01.2018

Източник: в. Труд

Около 150 млн. лв. са средствата, които НЗОК не е изплатила на болниците за надлимитна дейност през последните три години. Данните са предоставени по Закона за достъп до обществена информация на правозащитната организация Център за защита правата в здравеопазването.

За 2017 г. здравната каса е отказала да преведе на лечебните заведения средства за извършена от тях дейност на стойност 52 648 138 лв. За 2016 г. пък НЗОК е отхвърлила плащане в размер на 18 770 711 лв.

Останалите дължими суми за надлимитна дейност са за 2015 година, когато с решение на Надзорния съвет на НЗОК бяха въведени финансови ограничения за болниците. От тогава всяко лечебно заведение получава като приложение към договора си лимит на парите, които ще му бъдат изплатени за извършена дейност. Ако стойността на оказаната медицинска помощ надхвърли определения лимит, то здравната каса отхвърля като плащане разликата.

Така общо за последните три години НЗОК не е изплатила на болниците извършена и отчетена от тях медицинска дейност, оказана на здравноосигурени лица на стойност 122 605 849 лв. Заедно с лихвите за просрочието, размерът на дълга на касата към болниците скоро ще надхвърли 150 млн. лв.

Ако НЗОК бъде осъдена за дължимите пари ще трябва да плати и съдебните разноски, които при тези размери на задълженията ще са над 10 млн. лв. Ако се добави и лихвата, докато траят съдебните процеси, то накрая касата ще трябва да плати над 200 млн. лв., посочват от Центъра за защита правата в здравеопазването.

 


© 2023 BBA All rights reserved!