Учредено е Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ"

28.04.2015

Учредедено е Сдружение с нестопанска цел  с наименование „БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ” /СНЦ „ББА”/ със седалище и адрес на управление: област София, община Столична  гр. София 1407, бул.”Джеймс Баучер” № 76 с дейност в обществена полза. Сдружението ще извършва стопанска дейност за постигане на целите си. 


© 2019 BBA All rights reserved!