ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

15.05.2020

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

ЕИК 176903298
 


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

С настоящата Покана Ви каня да участвате в Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”


Събранието ще се проведе на 19.06.2020 г. от 15:00, в Балнеохотел „Медика“ (база на д-р Кирил Панайотов), намиращ се в с. Нареченски бани, обл. Пловдив.

От ББА е осигурена вечеря. Нощувките се заплащат от членовете, като допълнително ще Ви изпратим преференциалната ценова офертата на хотела, с молба да дадете вашите предпочитания за настаняване.

Надяваме се да имате възможност да останете и за неофициалната част, където в приятна атмосфера да споделим идеи и контакти.

Моля до 05.06.2020 г. да потвърдите Вашето присъствие на email: bba.bba@abv.bg.

 Дневен ред на събранието ще бъде:

Финансов отчет за 2019 г.

Представяне на Проект за финансов план за следващата година

Обсъждане на концепция за публични политики на асоциацията в защита на членствените интереси и осигуряване на финансиране

Обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението

„Най-добрите болници – Национална класация“ – методология, резултати и идеи за развитие на проекта

Обсъждане на бъдещи политики на сдружението

Членствени отношения

Други 
 

гр. София
02.06.2020 г.


© 2020 BBA All rights reserved!