Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "Българска болнична асоциация"

26.09.2019

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”
ЕИК 176903298
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ ,

        С настоящата Покана Ви каня да участвате в Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

 

Събранието ще се проведе на 11.10.2019г. в  гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76, зала „Овална” от 13:00 ч.   

Моля до 03.10.2019 г. да потвърдите Вашето присъствие на email: bba.bba@abv.bg.
 

 Дневен ред на събранието ще бъде:

 

1.Обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението. 

2.Вземане на решения за участие на сдружението по проекти. 

3. Други.

_______________________________

За “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

Председател                                                                           


Адв. Свилена Димитрова                                                                      

 

гр. София

 

26.09.2019 г.

 


© 2019 BBA All rights reserved!