Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "Българска болнична асоциация"

03.05.2019

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”
ЕИК 176903298
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

        С настоящата Покана Ви каня да участвате в Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”
 

Събранието ще се проведе на 14.06.2019 г. в Парк хотел „Стара Загора“ в гр. Стара Загора от 15 ч. 
Осигурена е нощувка и вечеря, ще ви изпратим офертата на хотела. Надяваме се да имате възможност да останете и за неофициалната част, където в приятна атмосфера да споделим идеи и контакти.

Моля до 17.05.2019 г. да потвърдите Вашето присъствие на email: bba.bba@abv.bg.
 

 Дневен ред на събранието ще бъде:

  1. Отчет на дейността на Председателя на УС г-н Андрей Марков за период 2017-2019 г., след изтичане на двугодишния мандат
  2. Финансов отчет за 2018 г.
  3. Избор на Председател, заместник-председател и Управителен съвет на ББА
  4. Представяне на Проект за финансов план за следващата година
  5. „Най-добрите болници – Национална класация“ – методология, резултати и идеи за развитие на проекта
  6. Членствени отношения
  7. Други

_________________________________

За “БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

Председател                                                                           


Андрей Марков                                                                          

 

гр. София
 

03.05.2019 г.

 


© 2019 BBA All rights reserved!